Na zdjęciu dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej i wicedyrektor PCPR.

W tym roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu przystąpiło do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych. W ramach tego programu pozyskano blisko 300 tys. zł.

Dzięki wsparciu z PFRON, Fundacja im. Brata Alberta Warsztat Terapii Zajęciowej w Chełmku będzie mogła zakupić pojazd dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach obszaru D. Dofinansowanie w ramach tego obszaru jest pomocą finansową dla samorządów terytorialnych oraz organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na zakup mikrobusów albo autobusów do przewozu osób niepełnosprawnych.

Stosowną umowę pomiędzy powiatową placówką a fundacją podpisali 24 października br. dyrektor PCPR Tomasz Bielecki, działający z upoważnienia starosty oświęcimskiego Andrzeja Skrzypińskiego, i kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej Beata Ciura.

- Pozyskane środki zostaną wykorzystane na zakup autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby codziennej pracy filii WTZ w Jawiszowicach - poinformowała fundacja. - Kierujemy serdeczne podziękowania za współpracę na rzecz osób niepełnosprawnych i dostrzeganie ich potrzeb. Jest to bardzo potrzebna pomoc. Dziękujemy! Do zobaczenia na drogach powiatu oświęcimskiego -

Fot. RL