Na zdjęciu starosta i dyrektor szpitala wpatrujący się w wyniki ankiety.

W szybko zmieniającej się rzeczywistości, pełnej różnorodnych, często negatywnych bodźców, wielu z nas nie potrafi się odnaleźć. Problem z tym mają zwłaszcza młodzi ludzie. 27 października br. w Szpitalu Powiatowym w Oświęcimiu odbyło się spotkanie zespołu ds. współpracy na rzecz zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży z powiatu oświęcimskiego. Władze Powiatu Oświęcimskiego reprezentowali Andrzej Skrzypiński i członkini zarządu powiatu Teresa Jankowska.

Na spotkaniu, w którym uczestniczyli m.in. psycholodzy i pedagodzy ze szkół powiatowych, z poradni psychologiczno-pedagogicznych, przedstawiciele służb mundurowych, sędziowie i pracownicy powiatowych instytucji pomocowych, przedstawiono wyniki ankiet przeprowadzonych w powiatowych szkołach oraz poruszono tematy uzależnień, prób samobójczych, depresji i zaburzeń odżywiania.

Starosta oświęcimski Andrzej Skrzypiński podkreślił, że troska o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży wymaga szczególnego zaangażowania zarówno ze strony samorządu, jak i instytucji pomocowych.

Włodarz namawiał zebranych do współpracy w obszarze zdiagnozowania problemów i znalezienia sposobów ich rozwiązania.