Pamiątkowe zdjęcia starosty, wicestarosty i laureatów konkursu pieśni patriotycznej.

Wiele pięknych i mądrych słów o istocie współczesnego patriotyzmu padło podczas uroczystości pt. „Niepodległa 2022” przygotowanej przez Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu. W trakcie dzisiejszego spotkania, które odbyło się w gościnnych progach Oświęcimskiego Centrum Kultury głos zabrali starosta oświęcimski Andrzej Skrzypiński i Alina Kwarciak, dyrektorka MDK-u.

Włodarz Powiatu wraz z wicestarostą Pawłem Kobieluszem nagrodził laureatów VI Powiatowego Konkursu Pieśni Patriotycznej. Pierwsze miejsce w tym konkursie zdobyła Malwina Hernas, drugie - Michał Opach (oboje z Powiatowego Zespołu nr 9 Szkół im. Marii Dąbrowskiej w Kętach), a trzecie – Julia Mrozik (I Liceum Ogólnokształcące w Kętach). Wyróżniona została Angelika Cień z Powiatowego Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu. Cała czwórka zaśpiewała na scenie OCK.

Powiatowi włodarze nagrodzili także obecnych na uroczystości, wyróżnionych w IX Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym „Moje miejsce na ziemi” - Lenę Bies (Powiatowy Zespół Szkół nr 9 im. Marii Dąbrowskiej w Kętach) i Mateusza Chudego (Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu). W tym konkursie pierwsze miejsce zdobył Piotr Dalik (Młodzieżowy Dom Kultury w Gorzowie Wielkopolskim), drugie - Joanna Mikuła (Technikum w Kętach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach),natomiast trzecie - Roksana Woźniak (Młodzieżowy Dom Kultury w Stargardzie).

Na scenie wystąpiła grupa teatralna MDK, którą kieruje Anna Chodacka. Warto wspomnieć, że ostatnio wraz z młodzieżą z Tanzende Theater Wolfsburg i Centrum Twórczości Dziecięcej „Weselka” ze Lwowa w ramach międzynarodowego projektu, grupa z Oświęcimia zaprezentowała spektakl teatralno-taneczny „Światło w ciemności” w niemieckim Wolfsburgu.

Fot. RL