Na czerwonym tle biały napis Ważny Komunikat.

Spółka Budimex poinformowała o rozpoczęciu w dniu 21 października 2022 r. robót związanych z realizacją inwestycji pn.: „Budowa drogi S1 Kosztowy – Bielsko-Biała. Odcinek IV Obwodnica Oświęcimia, zgodnie z decyzją nr 32/2022 Wojewody Małopolskiego z dnia 18 października 2022 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

W związku z rozpoczęciem robót budowlanych, w rejonie projektowanej inwestycji mogą występować utrudnienia, związane m.in. z wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji robót. W pierwszym etapie realizacji inwestycji wykonawca zaplanował prace przygotowawcze, takie jak: rozpoznanie saperskie, wycinkę drzew i krzewów, budowę dróg technologicznych oraz usunięcie kolizji z mediami.

Inwestorem zadania jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Szczegółowych informacji o projektowanej inwestycji udziela Bogusław Pietrusza – Kierownik Projektu, tel.: (12) 616 37 18 lub 600 800 612; e-mail: bpietrusza@gddkia.gov.pl

Niezbędne informacje o inwestycji wraz z mapą, przedstawiającą przebieg projektowanej obwodnicy Oświęcimia znajdują się również na stronie internetowej projektu, prowadzonej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad: http://obwodnicaoswiecimia.pl/