Grafika ze śpiewającym artystą na scenie.

Do końca br. zainteresowane podmioty mogą składać wnioski o przyznanie przez Zarząd Powiatu w Oświęcimiu nagrody w dziedzinie kultury.

Zarząd Powiatu w Oświęcimiu może przyznać nagrody z inicjatywy własnej lub na wniosek:

1) instytucji kultury,

2) jednostek samorządu terytorialnego,

3) związków lub stowarzyszeń zawodowych, twórczych i kulturalnych,

4) środowiska twórczego lub grup osób z danego środowiska twórczego.


Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać:

1) dane osobowe kandydata (kandydatów) do nagrody lub nazwę podmiotu i jego adres,

2) informacje dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności oraz informacje o osiągnięciu, za które nagroda ma być przyznana,

3) uzasadnienie wniosku.

Szczegóły: https://www.powiat.oswiecim.pl/dla-mieszkanca/mieszkaniec/kultura/nagrody-w-dziedzinie-kultury