Na czerwonym tle biały napis Ważny Komunikat.

Powiat Oświęcimski wsparł finansowo zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przecieszynie (Gm. Brzeszcze).

W minioną sobotę, 29 października zorganizowano uroczyste przywitanie samochodu. W tym ważnym dla lokalnej społeczności wydarzeniu wzięli udział strażacy, mieszkańcy sołectwa oraz zaproszeni goście, wśród nich członkini Zarządu Powiatu w Oświęcimiu Teresa Jankowska.

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców samorząd powiatowy na bieżąco przeznacza środki na zakup pojazdów i specjalistycznego sprzętu dla poszczególnych jednostek OSP.

Fot. mat. Gmina Brzeszcze