Na zdjęciu widoczne książki.

Uczniowie dwóch powiatowych placówek – popularnego "Wyspiana” i “Chemika” dzięki środkom pozyskanym przez Powiat Oświęcimski będą mogli m.in. skorzystać z zajęć wyrównawczych.

Powiat Oświęcimski otrzyma 80 tys. zł w ramach Grantu 3, z Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Środki te zostaną przekazane dla I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Kętach oraz Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego z PZ Nr 2 w Oświęcimiu.

W ramach Grantu 3, w kęckim “Wyspianie” zostaną zrealizowane zajęcia wyrównawcze matematyczno – przyrodnicze dla 92 uczniów oraz zajęcia kółka teatralnego rozwijające kreatywność, innowacyjność i krytyczne myślenie.

Natomiast uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w oświęcimskim “Chemiku” w ramach przyznanego grantu skorzystają z zajęć wyrównawczych z matematyki (kreatywność w matematyce) oraz zajęć wyrównawczych z krytycznego myślenia prowadzonych w ramach języka polskiego. Planuje się, że w zajęciach weźmie udział 193 uczniów.

Fot. zdjęcie ilustracyjne (Pixabay).