Na grafice informacja o kategoriach konkursu na Wolonatriusza Roku 2022 oraz logotypy organizatorów, współorganizatorów i partnerów konkursu.

Fundacja Mała Orkiestra Wielkiej Pomocy i Powiat Oświęcimski ogłaszają konkurs „Wolontariusz Roku 2022”. Zachęcamy do nominowania osób (grup i zespołów) , które w działaniu na rzecz innych wyróżniają się empatią, charyzmą oraz bezinteresownością. Kandydatów do tytułu można zgłaszać do 9 grudnia br.

Laureaci zostaną wyróżnieni w pięciu równorzędnych kategoriach:

  • młodzieżowej – dla osób poniżej 19. roku życia
  • indywidualnej – dla osób powyżej 19. roku życia
  • zespołowej – dla grup prowadzących działania o charakterze wolontariackim;
  • wolontariat szkolny – dla zespołów działających w ramach szkolnych kół wolontariatu
  • wolontariusz publiczności - nagroda mieszkańców, którą tradycyjnie otrzyma jeden ze zgłoszonych kandydatów/zespołów w głosowaniu internetowym.

Spośród zgłoszonych osób i zespołów Kapituła Konkursu wyłoni zwycięzców. Otrzymają oni nagrody finansowe (2000 zł) oraz statuetki autorstwa artystki Moniki Dąbrowskiej-Picewicz. Nagrody wręczone zostaną podczas uroczystej gali zorganizowanej przez organizatorów.

Pomysłodawcą konkursu jest Fundacja MOWP. Współorganizatorem konkursu jest Powiat Oświęcimski, a partnerem przedsięwzięcia Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu.

Tak jak w poprzednich latach naszą ideą jest uhonorowanie dobroczynnej, społecznej działalności osób, grup i instytucji, które pracują nieodpłatnie na rzecz mieszkańców, a także promowanie aktywnych działań wolontarystycznych organizowanych na terenie powiatu oświęcimskiego.

Formularze zgłoszeniowe można pobrać ze strony www.mowp.pl (tam też znajduje się Regulamin Konkursu).

Należy je doręczyć pocztą lub złożyć osobiście w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu (ul. St. Wyspiańskiego 10) – zawsze w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Wolontariusz Roku”, w nieprzekraczalnym terminie do 9 grudnia br. Decyduje data doręczenia. Uwaga: należy poinformować zainteresowane osoby i organizacje o zgłoszeniu ich do konkursu .

- Chcemy docenić zaangażowanie i bezinteresowną pomoc, jaką niosą wolontariusze, organizując już po raz trzeci konkurs na Wolontariusza Roku. Cieszymy się, że konkurs wpisał się w kalendarz dorocznych wydarzeń organizowanych na ziemi oświęcimskiej i cieszy się ogromną popularnością. Wolontariat jest nie tylko pracą na rzecz innych, ale również rozwija emocjonalnie, uczy empatii i wrażliwości. To bardzo ważne, aby go zauważać i wyróżniać - podkreślają organizatorzy konkursu.

Osoby do kontaktu:
Monika Bartosz 575 995 915

Agnieszka Komendera 692 950 692
fundacjamowp@gmail.com
www.facebook.com/mowposwiecim