Na pierwszym planie wicestarosta Paweł Kobielusz, obok pozostali członkowie Rady Społecznej PZOL w Grojcu

Radzie Społecznej PZOL przewodniczy wicestarosta Paweł Kobielusz. Na dzisiejszym spotkaniu podsumowano miniony rok – zarówno pod względem finansowym, jak i inwestycyjnym.

Po przybliżeniu sytuacji finansowej PZOL za ub. roku przez dyrektor Marię Wilgus, wicestarosta i pozostali członkowie Rady Społecznej pogratulowali doskonałego zarządzania placówką i dodatniego wyniku finansowego.

W zeszłym roku na inwestycje i zakup niezbędnych sprzętów PZOL wydatkował ponad pół miliona złotych środków własnych. Zakupiono nowy, 9-osobowy samochód, który zastąpił wysłużony, już „pełnoletni” pojazd. Fundusze pozwoliły ponadto na zakup sprzętu medycznego, zestawów komputerowych, klimatyzatorów, modernizację ochrony ppoż.

Na zakończenie obrad przewodniczący Rady Społecznej złożył pozostałym członkom tego gremium, dyrekcji placówki i podopiecznym życzenia z okazji zbliżających się świąt wielkanocnych.

Powiatowe Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze w Grojcu funkcjonują w formie samodzielnego publicznego zakładu, dla którego jednostką założycielską jest Powiat Oświęcimski. Celem działania placówki jest udzielanie świadczeń zdrowotnych całodobowo w warunkach stacjonarnych kobietom, które z uwagi na stan zdrowia nie mogą przebywać w warunkach domowych.

W latach 2013-2016 przeprowadzono rozbudowę i gruntowną modernizację budynku głównego, uzyskując całkowite dostosowanie do standardów sanitarno-higienicznych i mieszkaniowych zgodnych z rozporządzeniem Ministra Zdrowia. W kolejnym okresie (lata 2017-2018) wyremontowano i ocieplono budynki terapii zajęciowej, agregatorowni, a także magazynu. Na bieżąco prowadzone są prace modernizacji infrastruktury wokół Zakładu.

Fot. RL