Na zdjęciu obrady Rady Powiatu w Oświęcimiu

- Raz do roku spotykamy się na takiej szczególnej sesji, na której Rada Powiatu ma obowiązek rozpatrzyć dwa istotne dokumenty – raport o stanie powiatu, którego przyjęcie skutkuje udzieleniem Zarządowi Powiatu wotum zaufania oraz głosuje nad udzieleniem absolutorium z wykonania zeszłorocznego budżetu - powiedział starosta oświęcimski Andrzej Skrzypiński. Rada Powiatu w Oświęcimiu na majowej sesji dobrze oceniła pracę zarządu udzielając mu wotum zaufania i absolutorium.

Ograniczenie przez ustawodawcę dochodów własnych samorządu, napływ ukraińskich uchodźców, gwałtownie rosnąca inflacja, co przełożyło się m.in. na wzrost kosztów prowadzonych inwestycji – m.in. z takimi wyzwaniami zmagał się w zeszłym roku Zarząd Powiatu w Oświęcimiu.

- To był niezwykle trudny rok. Musieliśmy się mierzyć ze skutkami rosyjskiej agresji na Ukrainę. Wiele zadań, które realizował Powiat Oświęcimski było podporządkowane zapewnieniu ochrony ukraińskich uchodźców, w tym zapewnieniu kompleksowej opieki osobom starszym i niepełnosprawnym. Z tych zadań Powiat wywiązał się w prawidłowy sposób. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy byli zaangażowani w tę pomoc - powiedział starosta Andrzej Skrzypiński.

Starosta odpierał krytykę opozycji odnośnie do skali powiatowych inwestycji i polityki płacowej w powiatowych instytucjach.

- Dowodem na to jak poważnie traktujemy potrzeby pracowników jest niespotykana w historii Powiatu podwyżka płac, która sięgnęła w zeszłym roku 18 proc. - stwierdził starosta.

- Możecie państwo zapytać: dlaczego 18 procent? Zbieżność tej kwoty z inflacją, która panuje w Polsce w br. nie jest przypadkowa. To był wynik naszych analiz przeprowadzonych w zeszłym roku i to był wynik podjęcia kroków wyprzedzających, by pracownikom zaniedbanym w poprzedniej kadencji pod kątem wynagrodzeń złagodzić skutki nadchodzącej inflacji. (…) W tym roku również zaplanowaliśmy dodatkowe środki na wynagrodzenia - dodał włodarz.

Starosta podkreślił, że już teraz obecny zarząd przeznaczył na inwestycje znacznie więcej środków niż poprzednicy. I jest nieporównywalnie skuteczniejszy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na powiatowe zadania.

- Dochody majątkowe z tego tytułu w kadencji 2014-2018 wyniosły 67 mln zł. Dla porównania w obecnej kadencji 115 mln zł. To znacznie powyżej inflacji. (…) Obraliśmy sobie za cel dokończyć to, co zostało przygotowane, ale nie zostało przez naszych poprzedników zabezpieczone w środki. Pozyskaliśmy ze środków zewnętrznych na budowę III etapu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego kwotę, która niemalże dorównuje wartości tej inwestycji - przytoczył starosta.   

Ostatecznie „za” udzieleniem Zarządowi Powiatu w Oświęcimiu wotum zaufania i absolutorium głosowali rajcy rządzących Powiatem ugrupowań: Koalicja Obywatelska. Platforma Obywatelska.Nowoczesna, Koalicja Obywatelsko-Samorządowa KOS 2018 i Porozumienie Samorządowe. Od głosu wstrzymali się radni klubu PiS.

Fot. RL

Sesję można obejrzeć klikając w link: LVI sesja Rady Powiatu w Oświęcimiu w dniu 24 maja 2023 r. na kanale Rada Powiatu w Oświęcimiu - eSesja.tv