Grupa decydentów na Święcie Miodu w Harmężach

Starosta oświęcimski Andrzej Skrzypiński uczestniczył w Święcie Miodu w Harmężach (Gmina Oświęcim). Jednym z elementów tego wydarzenia było otwarcie pasieki edukacyjnej.

Wraz z pozostałymi gośćmi włodarz Powiatu Oświęcimskiego degustował świeżo zebrany miód m.in. od pszczół z pasieki śp. Józefa Krawczyka, starosty oświęcimskiego w latach 2010-2014. Człowieka wielu pasji, w tym bartnictwa.

Przysmakiem delektowali się wszyscy uczestnicy imprezy zorganizowanej 18 czerwca przed Domem Ludowym w Harmężach. Wśród nich wójt Mirosław Smolarekprezydent Oświęcimia Janusz Chwierutprzewodnicząca Rady Gminy Bernardyna Bryzek oraz Irena Krawczyk, wdowa po śp. Józefie Krawczyku.

Podarowane przez panią Irenę pszczoły znalazły miejsce w pasiece edukacyjnej umiejscowionej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Harmężach - poinformował Urząd Gminy w Oświęcimiu.

- Józef Krawczyk był nietuzinkową postacią oświęcimskiego życia społeczno-politycznego. Był prezydentem miasta, wicestarostą oraz starostą oświęcimskim. Miał też wiele pasji, którym oddawał się bez reszty. Dość powiedzie, że będąc człowiekiem bardzo zajętym znajdował czas na swoje licznym hobby: uprawiał winogrono, był winiarzem, wędkarzem, a także pszczelarzem. Pszczoły z Jego rodzin zasiedliły niedawno pasiekę przy szkole. Dziękuję pani Irenie Krawczyk, żonie mojego przyjaciela Józefa za przekazane szkoły, dziękuję również obecnej tutaj Alinie Kwarciak - córce Starosty. Dzieci i młodzież uczących się w szkole w Harmężach proszę o pamięć Józefie Krawczyku. Dbajcie o Jego pszczoły  - powiedział starosta Andrzej Skrzypiński.

Józef Krawczyk urodził się 22 października 1950 r. w Oświęcimiu, z którym związał się na całe życie. Ukończył studia na Politechnice Krakowskiej, a także studia podyplomowe w zakresie zarządzania terytorialnego na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Karierę zawodową rozpoczął w Zakładach Chemicznych „Oświęcim”, w krótkim czasie dochodząc do stanowisk kierowniczych.

Od 26 czerwca 1990 r. do 30 września 1990 r. - jako pracownik Urzędu Miejskiego w Oświęcimiu - pełnił obowiązki zastępcy dyrektora, a później dyrektora Rejonowego Przedsiębiorstwa Remontowo-Budowlanego w Oświęcimiu. W czerwcu 1991 r. został pełnomocnikiem prezydenta ds. przekształceń przedsiębiorstw.

W 1997 r. Rada Miasta w Oświęcimiu powołała Go na urząd Prezydenta Miasta Oświęcim, który piastował do 2002 r.

W listopadzie 2006 r. został wicestarostą. Swoją karierę zawodową zwieńczył objęciem 3 grudnia 2010 r. funkcji starosty oświęcimskiego, którą sprawował do przejścia na zasłużoną emeryturę w grudniu 2014 r.

Będąc już na emeryturze, odwiedzał starostwo i pomimo ciężkiej choroby chętnie rozmawiał ze swoimi byłymi pracownikami. Zmarł 23 września 2022 r., nie doczekawszy 72. urodzin.

Organizatorami Święta Miodu byli: Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Oświęcim, Koło Pszczelarzy Ziemi Oświęcimskiej, Gmina Oświęcim oraz Rada Rodziców przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Harmężach.

Fot. Gmina Oświęcim