Ogłoszenie o wynikach otwartego naboru

OGŁOSZENIE O WYNIKACH OTWARTEGO NABORU partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021 – 2027, Działanie 6. 11 Wsparcie kształcenia zawodowego, Typ projektu A. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego. (Konkurs nr FEMP.06.11-IP.01-021/23).

Zarząd Powiatu w Oświęcimiu na posiedzeniu w dniu 9 stycznia 2024 r. zatwierdził wybór partnera wyłonionego w ramach otwartego naboru partnera/partnerów spoza sektora finansów publicznych, w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021 – 2027 (konkurs nr FEMP.06.11-IP.01-021/23).

Partnerem Powiatu Oświęcimskiego wyłonionym do realizacji projektu jest firma SYNTEA S.A. z Lublina.

Naboru partnera/partnerów dokonano na podstawie art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U.poz. 1079 ze zm.).

Zobacz także tutaj: Ogłoszenie o konkursie | Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu (oswiecim.pl)