Starosta Oświęcimski Andrzej Skrzypiński oraz Wicestarosta Paweł Kobielusz reprezentujący Powiat Oświęcimski podpisali dziś z Panią Marią Wilgus reprezentującą Powiatowe Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze w Grojcu umowę na dofinansowanie budowy Oranżerii przy budynku PZOL w Grojcu.


Oranżeria będzie pełnić funkcję rekreacyjną, wspomagającą leczenie i opiekę nad osobami przebywającymi w instytucji. Planuje się również organizowanie w tym miejscu spotkań rodzinnych podopiecznych zakładu oraz wydarzenia kulturalne angażujące lokalną społeczność i zachęcającą do bliskich kontaktów z osobami z sąsiedztwa.
Zakończenie budowy planowane jest na grudzień 2024 roku.

Wsparcie finansowe udzielone przez Powiat oświęcimski realizowane będzie w formie dotacji do kwoty 
500 tys. zł.


W PZOL w Grojcu przebywa 130 pacjentek w wieku od 25 do 92 lat, którymi opiekuje się profesjonalna kadra medyczna.

Powiatowe Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze w Grojcu funkcjonują w formie samodzielnego publicznego zakładu, dla którego jednostką założycielską jest Powiat Oświęcimski. 

Celem działania zakładów jest udzielanie świadczeń zdrowotnych całodobowo w warunkach stacjonarnych kobietom, które z uwagi na stan zdrowia nie mogą przebywać w warunkach domowych, w tym zapewnienie opieki lekarskiej, pielęgniarskiej, rehabilitacyjnej, produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych adekwatnych do występujących schorzeń. 

PZOL działa w oparciu o zawarte umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie opieki długoterminowej i psychiatrycznej.

Fot. BL