Wsparcie dla inwestycji proekologicznych

Włodarze gmin z terenu naszego powiatu, przedstawiciele spółek wodnych i Fundacji im. Brata Alberta w Chełmku podpisali dziś z przedstawicielami samorządu powiatowego - starostą oświęcimskim Andrzejem Skrzypińskim i wicestarostą Pawłem Kobieluszem umowy na dofinansowanie kosztów proekologicznych inwestycji. Obecni na wydarzeniu byli także członkowie zarządu powiatu Teresa Jankowska i Jerzy Mieszczak.

Gości w sali sesyjnej w internacie powiatowego „Chemika” powitał starosta Andrzej Skrzypiński. Powiedział, że zarząd powiatu rokrocznie wspiera inwestycje proekologiczne w postaci dofinansowania do kosztów wymiany azbestu, kotłów na węgiel, poprawy bezpieczeństwa hydrologicznego czy termomodernizacji budynków.

Tymczasem, o czym wspomniał starosta, 2030 to ostatni rok, w którym to piece… gazowe (które jeszcze do niedawno były określane mianem ekologicznych - przyp./ red.) będą montowane w nowych budynkach mieszkalnych. Kotły na gaz i inne paliwa kopalne mają zniknąć całkowicie do 2040 r. Takie są przynajmniej założenia unijnej dyrektywy EPBD (Energy Performance of Buildings Directive).

Spotkanie w Oświęcimiu zorganizowano w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA/LIFE19 IPC/PL/000005, realizowanego przy wsparciu programu LIFE Unii Europejskiej oraz z NFOŚiGW.

Fot. RafLor (Więcej zdjęć z podpisania umów na profilu Powiatu na Facebooku).