Komfortowy przejazd po odnowionych traktach powiatowych

Z udziałem władz Powiatu, włodarzy gmin, radnych i sołtysów, w pięciu gminach naszego powiatu 2 kwietnia br. nastąpił odbiór zmodernizowanych odcinków dróg powiatowych. Powiat Oświęcimski reprezentowali na odbiorze starosta Andrzej Skrzypiński oraz członkowie zarządu powiatu – Teresa Jankowska i Jerzy Mieszczak.

W ramach zadania zmodernizowano 5,506 km dróg powiatowych w poszczególnych gminach powiatu oświęcimskiego, w których funkcjonowały niegdyś państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej: Gmina Brzeszcze – 0,726 km, Gmina Osiek – 1,050 km, Gmina Oświęcim – 1,257 km, Gmina Polanka Wielka – 0,972 km, Gmina Zator – 1,501 km.

Inwestycja objęła wykonanie remontu następujących dróg:

  • nr 1869K ul. Starowiejska od km 0+469 do 1+195 w Wilczkowicach (Gm. Brzeszcze)
  • nr 1814K ul. Starowiejska od km 0+000 do 0+432 i ul. Słoneczna od km 5+683 do 6+301 w Osieku
  • nr 1866K ul. Grottgerówka od km 0+000 do 0+930 w Porębie Wielkiej i ul. Sośnina od km 0,930 do km 1+257 we Włosienicy (Gm. Oświęcim)
  • nr 1864K ul. Stawowa od km 4+212 do km 5+184 w Polance Wielkiej
  • nr 1807K ul. Czarcza od km 4+669 do 6+170 w Graboszycach (Gm. Zator).

Modernizacja dróg polegała na wymianie nawierzchni jezdni, odtworzeniu poboczy oraz poprawie systemu odprowadzenia wód opadowych z korpusu drogi.

Całkowita wartość robót budowlanych: 3.435.758,83 zł. Dofinansowanie: 3.367.043,65 zł (wsparcie rządowe w ramach programu Polski Ład na drogi, w których funkcjonowały niegdyś PGR-y).

Fot. RafLor