Południowa obwodnica Oświęcimia rośnie w oczach

Jerzy Mieszczak, członek Zarządu Powiatu w Oświęcimiu wziął udział w spotkaniu poświęconemu postępowi prac przy budowie południowej obwodnicy Oświęcimiu. Jeszcze w tym roku pojedziemy fragmentem nowej obwodnicy Oświęcimia.

Obwodnica Oświęcimia wraz z mostem na Sole jest kluczowa dla stolicy naszego powiatu i ziemi oświęcimskiej. Jesienią tego roku ma nastąpić otwarcie dla ruchu odcinka drogi od nowego ronda przy ul. Jagiełły do skrzyżowania ul. Zatorskiej z ul. Grojecką, o czym zapewnił wykonawca inwestycji, firma Budimex.

Na cyklicznej naradzie w oświęcimskim magistracie obecny był prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut, przedstawiciel inwestora – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Zarządu Dróg Wojewódzkich. W rozmowach o prowadzonych pracach, utrudnieniach i problemach inwestycyjnych brali też udział wójt gminy Oświęcim Mirosław Smolarek oraz członek zarządu powiatu Jerzy Mieszczak.

Przedstawiciel Budimeksu poinformował o harmonogramie kolejnych robót. W połowie przyszłego roku zakończą się prace konstrukcyjne i nawierzchniowe przy budowie mostu na Sole.

- Most w robotach konstrukcyjnych jest ukończony w 60 procentach. Jest już jezdnia prawa, prace przeniosły się lewą stronę. Prace konstrukcyjne zakończą się pod koniec tego roku. W przyszłym roku ruszymy z robotami wykończeniowymi i nawierzchniowymi - przekazał Paweł Darowski, kierownik budowy.

W kolejnych tygodniach na odcinku ul. Zatorskiej, od Castoramy do skrzyżowania z ul. Grojecką, prowadzone będą roboty nawierzchniowe i wykończeniowe. Wtedy zostanie wdrożony drugi etap organizacji ruchu.

Zgodnie z wcześniejszą deklaracją wykonawcy pod koniec sierpnia znikną utrudnienia na ul. Zatorskiej. Ruch dwukierunkowy zostanie poprowadzony przez nowo budowane rondo.

- Do końca czerwca ul. Pod Olszyną w zakresie nowo projektowanym zostanie oddana do użytku mieszkańcom. Skrzyżowanie ul. Ofiar Faszyzmu i ul. Pławskiej do września zostanie całkowicie przebudowane i oddane do ruchu. W międzyczasie prowadzone będą roboty na ul. Wojewódzkiej w Harmężach, tam wykonano rondo poza trasą istniejącej drogi i prowadzone będą roboty bitumiczne. Utrudnienia dla mieszkańców będą związane z włączeniem ulicy w istniejący ślad - mówił kierownik budowy.

Gros uwagi poświęcono drążeniu tunelu pod torami kolejowymi w ciągu ulicy Ostatni Etap. Roboty prowadzone będą innowacyjną technologią, wymagają dużej precyzji i czasu.

- Doszliśmy do porozumienia z zamawiającym, roboty ruszą w lipcu, jeśli uda się jeszcze w czerwcu dopełnić wszystkich formalności - podkreślał Paweł Darowski.

Obwodnica Oświęcimia wraz z mostem na Sole będzie nową drogą o długości ponad 9 km, prowadzącą od węzła Oświęcim na powstającej drodze ekspresowej S1 do okolic skrzyżowania ulic Zatorskiej i Grojeckiej.

Trasa ominie od południa miasto, zapewniając szybkie i bezpieczne połączenie z drogą ekspresową Mysłowice – Bielsko-Biała, a dzięki temu również z autostradą A4. Nowa obwodnica będzie miała dwie jezdnie, z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku. Każdy pas ruchu będzie miał 3,5 m szerokości.

(Źródło: UM Oświęcim). Fot. RafLor