Zapowiedź sesji absolutoryjnej

17 czerwca br. (poniedziałek) o godzinie 14:00 odbędzie się III (3) sesja Rady Powiatu w Oświęcimiu VII kadencji. Tradycyjnie rajcy będą obradować w sali audiowizualnej im. Jana Klęczara Internatu Powiatowego Zespołu Nr 2 SOMSiT w Oświęcimiu przy ul. Bema 4.

Jawność obrad zostanie zapewniona poprzez jej transmisję za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Wszyscy zainteresowani mogą uzyskać dostęp do transmisji internetowej na stronie www.esesja.tv: https://esesja.tv/tran.../1664/rada-powiatu-w-oswiecimiu.htm

Porządek obrad wraz z materiałami zostały zamieszczone na platformie eSesja: https://app.esesja.pl/PublicSessionInfo/acc63199-d772-4 oraz udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu: https://bip.malopolska.pl/oswiecimski,a,2479174...