Zadanie nr 2.1 – Przebudowa drogi powiatowej nr 1879K ul. Nideckiego w Oświęcimiu

Dofinansowanie zadania z budżetu państwa w ramach programu

Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy – Etap VI – 2021-2025.

Całkowita wartość zadania 4.818.277,00 zł.

Kwota dofinansowania 2.318.621,00 zł.

Zakres projektu

Rok 2021 – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Rok 2022 – realizacja robót budowlanych polegających na przebudowie drogi powiatowej nr 1879K
ul. Nideckiego w Oświęcimiu na odcinku od skrzyżowania z ul. Stanisława Konarskiego oraz ul. Orląt Lwowskich do skrzyżowania z ul. Konopnickiej w zakresie wymiany konstrukcji i nawierzchni jezdni, nawierzchni chodnika, pobocza, istniejących zjazdów, dojść indywidualnych i zatok autobusowych, przebudowy zatok postojowych
i elementów odwodnienia drogi, wymiany wiat przystankowych oraz oświetlenia ulicznego na energooszczędne, wykonania oznakowania poziomego i pionowego, a także wykonania wyniesionego przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Nideckiego z ul. Bałandy.

Cel i efekt projektu

Celem zadania była przebudowa istniejącego układu komunikacyjnego miasta Oświęcim, która poprawiła bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego, zarówno mieszkańców, jak i turystów.

Artykuły

Rusza przebudowa ulicy Nideckiego na os. Błonie

Rozpoczęła się przebudowa drogi powiatowej na osiedlu Błonie

Zmodernizowana droga powiatowa na osiedlu Błonie już w pełni przejezdna

Kolejna droga powiatowa w Oświęcimiu po przebudowie (film)

Materiały audiowizualne

Przebudowa dróg powiatowych - ul. Nadwiślańska w Bobrku i Nideckiego w Oświęcimiu

Galeria zdjęć