Premier Donald Tusk podpisał w czwartek, 29 lutego 2024 roku zarządzenia wprowadzające stopnie alarmowe: 2. stopnia BRAVO i 2. stopnia BRAVO-CRP na terenie całego kraju oraz 2. stopnia BRAVO wobec polskiej infrastruktury energetycznej, mieszczącej się poza granicami Polski.

Zarządzenia te obowiązują do 31 maja 2024 r. przedłużają obowiązywanie trzech stopni alarmowych – stopień alarmowy dotyczący zagrożeń w cyberprzestrzeni został obniżony do BRAVO-CRP (2. stopień zagrożenia).

  • BRAVO-CRP (2. stopień zagrożenia) – obowiązuje na terytorium całego kraju – zarządzenie nr 17 z 29 lutego 2024 r.
  • BRAVO (2. stopień zagrożenia) – obowiązuje na terytorium całego kraju – zarządzenie nr 16 z 29 lutego 2024 r.;
  • BRAVO (2. stopień zagrożenia)wobec polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – zarządzenie nr 18 z 29 lutego 2024 r.

Stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni. BRAVO-CRP jest drugim, z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Oznacza to, że administracja publiczna jest zobowiązana do prowadzenia wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

Stopień alarmowy BRAVO (drugi w czterostopniowej skali) wprowadza się w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Oznacza to, że służby mają informację o potencjalnym zagrożeniu, a w związku z tym administracja publiczna jest zobowiązana do zachowania szczególnej czujności.