Data i godzina wydania: 9.06.2022 - godz. 12.05


OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr 60

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody

Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. 14:00 dnia 09.06.2022 do godz. 04:00 dnia 10.06.2022 r.

Obszar: zlewnie dopływów Wisły oraz zlewnia Czarnej Orawy.

Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na
mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne
wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku
wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia
stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale także alarmowych.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%

Uwagi: Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi opadami o charakterze
burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny,
punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne
zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia
(głównie na obszarach miejskich).