Wymagane dokumenty: 

 • dowód osobisty
 • pełnomocnictwo w przypadku działania przez pełnomocnika wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej
  w wysokości 17 zł (przypis 1)
 • dowód rejestracyjny
 • opinia rzeczoznawcy samochodowego, w przypadku, gdy cecha identyfikacyjna uległa skorodowaniu, została zniszczona podczas wypadku drogowego albo naprawy lub nie została umieszczona przez producenta na pojeździe zabytkowym
 • oświadczenie, że pojazd został zbudowany przy wykorzystaniu nadwozia, podwozia lub ramy konstrukcji własnej – dotyczy pojazdu, którego markę określa się jako "SAM"
 • dokument potwierdzający, że w pojeździe:
  • dokonano wymiany ramy lub podwozia na ramę lub podwozie bez numeru fabrycznego
  • odzyskanym po kradzieży cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu,
  • nabytym na licytacji publicznej lub od podmiotu wykonującego orzeczenie o przepadku pojazdu na rzecz Skarbu Państwa cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu
  • dla którego prawomocnym orzeczeniem sądu zostało ustalone prawo własności pojazdu, a cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu.

Przypisy

 1. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu.

Opłaty

Opłata skarbowa w wysokości 10 zł za wydanie decyzji.

Opłatę skarbową należy uiścić przelewem na rachunek Urzędu Miasta Oświęcim.
Numer rachunku 18 8136 0000 0031 0008 2000 0020