Wymagane dokumenty: 

  • dowód osobisty
  • pełnomocnictwo w przypadku działania przez pełnomocnika wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej
    w wysokości 17 zł (przypis 1)
  • oświadczenie o utracie dowodu rejestracyjnego,
  • dowód własności w oryginale, jeżeli właściciel pojazdu rejestracyjnym
  • dowód zapłaty opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia w wysokości 17 zł.

Przypisy

  1. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu.

Opłaty

Opłatę skarbową należy uiścić przelewem na rachunek Urzędu Miasta Oświęcim.
Numer rachunku 18 8136 0000 0031 0008 2000 0020