Od dnia 1 lipca 2017 roku obowiązuje przyjęta przez Sejmik Województwa Małopolskiego uchwała nr XXXII/452/17 z dnia 23 stycznia 2017 roku w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. uchwała antysmogowa). Zgodnie z jej założeniami:

  1. od 1 lipca 2017 r. w całej Małopolsce nie będzie możliwości instalacji kotła na węgiel lub drewno o parametrach emisji gorszych niż wyznaczone w unijnych rozporządzeniach w sprawie ekoprojektu – oznacza to emisję pyłu wynoszącą maksymalnie 40mg/m 3 (kotły spełniające te wymagania można znaleźć na stronie internetowej: www.powietrze.malopolska.pl/kotly).
    Tym samym, każdy kto buduje nowy dom czy remontuje stary wraz z wymianą kotła, będzie zobowiązany do zainstalowania nowoczesnego, ekologicznego pieca. Powyższe założenie dotyczy także kominków.
  2. Od 1 lipca 2017 roku w całej Małopolsce obowiązuje zakaz stosowania mułów i flotów węglowych. Nie można również spalać węgla oznaczonego jako “miał”, gdyż zawartość frakcji poniżej 3 mm przekracza 15%.
  3. Obowiązuje także zakaz spalania drewna i biomasy o wilgotności powyżej 20%. Oznacza to, że drewno przed spaleniem powinno być sezonowane – jego suszenie powinno trwać co najmniej dwa sezony.
  4. Do końca 2022 roku konieczna jest wymiana kotłów na węgiel lub drewno, które nie spełniają żadnych norm emisyjnych. Mieszkańcy posiadający kocioł niespełniający żadnych norm, tzw. bezklasowy lub oznaczony klasą niższą niż 3, będą musieli wymienić go na nowy.
  5. Do końca 2026 roku trzeba wymienić kotły, które spełniają chociaż podstawowe wymagania emisyjne, czyli posiadają klasę 3 lub klasę 4 według normy PN-EN 303-5:2012.
  6. Istniejące kotły klasy 5 mogą być eksploatowane do końca swojej żywotności.
  7. Od 2023 roku istniejących kominków, o sprawności cieplnej poniżej 80% nie trzeba wymieniać, należy je wyposażyć w urządzenia redukujące emisję pyłów, np. elektrofiltry.

Uchwała antysmogowa jest aktem prawa miejscowego i obowiązuje wszystkich na obszarze województwa małopolskiego. Dotyczy więc zarówno prywatnych budynków, jak również budynków gospodarczych, szklarni i tuneli foliowych, lokali usługowych, zakładów przemysłowych. Ze szczegółami wymagań uchwały antysmogowej dla działalności gospodarczej można zapoznać się na stronie internetowej: https://powietrze.malopolska.pl/antysmogowa/przedsiebiorcy/

Kontrola przestrzegania wymagań uchwały będzie prowadzona przez uprawnione służby (straż miejską i gminną, upoważnionych pracowników gmin, policję).

Więcej informacji na temat uchwały antysmogowej można uzyskać na stronach na https://www.malopolska.pl/dla-mieszkanca/srodowisko/antysmogoweabc
http://powietrze.malopolska.pl/antysmogowa/

Od 27 października 2020 r. obowiązuje przyjęty uchwałą nr XXV/373/2020 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 września 2020 r. nowy „Program Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego”. Zawarte w nim działania skierowane są zarówno do samorządów, przedsiębiorców, mieszkańców i mają na celu poprawę jakości powietrza w naszym regionie oraz redukcję emisji pyłów zawieszonych do atmosfery do roku 2023 oraz benzo(a)pirenu do roku 2026.

Więcej informacji na temat nowego „Programu Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego” można znaleźć na stronie: https://powietrze.malopolska.pl/program-ochrony-powietrza/