Fragment przebudowanej ulicy Beskidzkiej w Witkowicach z wyniesionym przejściem dla pieszych.

Dobiegła końca przebudowa ponad 850-metrowego odcinka drogi powiatowej 1816K ul. Beskidzka w Witkowicach (Gm. Kęty). Dziś, z udziałem władz Powiatu Oświęcimskiego (starosta Andrzej Skrzypiński i członek zarządu powiatu Jerzy Mieszczak) i Gm. Kęty (burmistrz Krzysztof Klęczar i zastępca burmistrza Marcin Śliwa) , nastąpił formalny odbiór zadania. Inwestycja kosztowała blisko 3,3 mln zł.

Inwestycja, która ruszyła się pod koniec lata zeszłego roku, poległa na przebudowie drogi powiatowej nr 1816K ul. Beskidzka w Witkowicach w km od 2+937,00 do km 3+790,00 (tj. 853 metrów drogi) – od skrzyżowania z ul. Lipową do granicy z Osiekiem.

Zakres inwestycji objął m.in. remont nawierzchni istniejącej jezdni, budowę chodnika, remont pobocza, przebudowę istniejącej zatoki autobusowej, budowę peronów przystankowych.

Ponadto wyremontowano istniejące zjazdy i dojścia indywidualne, wykonano odwodnienie drogi. Trakt został odpowiednio oznakowany. Z myślą o poprawie bezpieczeństwa dla użytkowników traktu, zamontowano wyświetlacze prędkości oraz doświetlono przejścia dla pieszych.

Wykonawcą zadania był Zakład Budowlano-Inżynieryjny Zdzisław Flejtuch, ul. Podlesie 3, 32-641 Przeciszów. Wartość umowna kontraktu: 3.295.380,89 zł (brutto).

Prowadzone i finansowane przez Powiat Oświęcimski zadanie zostało dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz współfinansowane przez Gminę Kęty.

W dzisiejszym odbiorze zadania wziął udział także sołtys Witkowic Marian Zaręba i radny powiatu Dariusz Gawęda.

Fot. RL