Wicestarosta wraz z członkinią zarządu powiatu oraz wojewodą w chwili złożenia podpisu pod umową na realizację inwestycji dofinansowanych z OSPR.

Włodarze Powiatu Oświęcimskiego oraz trzech samorządów gminnych podpisali dziś w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim umowy na realizację tegorocznych zadań w ramach IV etapu Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego.

Powiat Oświęcimski na dzisiejszym podpisaniu umowy z przedstawicielem rządu w terenie, czyli wojewodą Łukaszem Kmitą reprezentowali wicestarosta Paweł Kobielusz i członkini zarządu Teresa Jankowska.

W tym roku dzięki środkom z OSPR-u, własnym funduszom oraz wsparciu Miasta Oświęcim i Gminy Oświęcim Powiat Oświęcimski zmodernizuje i przebuduje zniszczony trakt powiatowy ul. Nideckiego w Oświęcimiu (warta przeszło 4,5 mln zł inwestycja już trwa, dofinansowanie z OSPR sięga 2,24 mln zł) oraz ul. Niwy, Sportowej i Ofiar Faszyzmu w Brzezince (dofinansowanie z OSPR 1,5 mln zł, został rozpisany przetarg na to zdanie). Ponadto w br. wykona dokumentację projektową do planowanej w przyszłym roku modernizacji zniszczonego odcinka drogi powiatowej ul. Wysokie Brzegi i ul. Szpitalna w Oświęcimiu (dofinansowanie z OSPR 96 tys. zł). Ogółem środki pozyskane na powyższe zadania z OSPR to 3 mln 836 tys. zł.

Poza tym w ramach oddzielnego porozumienia Powiat otrzyma 20 tys. zł na utrzymanie terenów Skarbu Państwa (głównie koszenie), sąsiadujące z Muzeum Auschwitz.

Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy jest realizowany od 1997 r. Pomysłodawcą OSPR-u był długoletni prezydent Oświęcimia Andrzej Telka.

Inwestycje zrealizowane w dotychczasowych etapach OSPR przyczyniły się do rewitalizacji otoczenia miejsca pamięci masowej zagłady, poprawy dostępności komunikacyjnej w Oświęcimiu i ościennych gminach oraz wyeksponowania walorów turystycznych i edukacyjnych.