Dziś w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Łukasza Górnickiego "Galeria Książki" w Oświęcimiu odbyła się konferencja pn. Wielokulturowość – zagrożenie czy szansa? W wydarzeniu udział wzięli starosta oświęcimski Andrzej Skrzypiński, wicestarosta Paweł Kobielusz oraz członkini Zarządu Powiatu w Oświęcimiu Teresa Jankowska.

Starosta Andrzej Skrzypiński i dyrektor Oświęcimskiego Instytutu Praw Człowieka Alicja Bartuś otworzyli dzisiejszą konferencję. 

Myślę, że takie konferencje, w których biorą udział głównie nauczyciele, kształtujący, podobnie jak rodzice postawy obywatelskie dzieci i młodzieży są niezwykle potrzebne. - powiedział na wstępnie starosta Andrzej Skrzypiński

Czy zetknięcie z odmiennością nieuchronnie musi doprowadzić do konfliktu? Jeśli wierzymy, że nie, to co należy czynić, by do tego konfliktu nie dochodziło? Kto ma to robić? Czy edukacja ma w tej kwestii coś do zrobienia? Te pytania stały się punktem wyjścia do przygotowania pierwszej konferencji dla nauczycieli i pedagogów w ramach projektu: „Świat dziś: jak sprostać wyzwaniom”. Punkt ciężkości organizatorzy konferencji położyli w tym spotkaniu na sytuację dzieci, które znalazły się w Polsce oraz polskich szkołach w związku z trwająca w Ukrainie wojną. - taka tematyka towarzyszyła dziś zebranym w oświęcimskiej książnicy.

Konferencja skierowana była do dyrektorów szkół, nauczycieli oraz pedagogów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Organizatorami wydarzenia był Powiat Oświęcimski oraz Oświęcimski Instytut Praw Człowieka, a partnerami Biblioteka Galeria Książki w Oświęcimiu oraz Miasto Oświęcim.

Fot. WR