Rada Powiatu w Oświęcimiu na sesji w dn. 18 maja br. udzieliła Zarządowi Powiatu wotum zaufania i absolutorium za rok 2021.„Za” głosowali radni rządzącej Powiatem koalicji, rajcy opozycyjnego klubu PiS wstrzymali się od głosu. Starosta Andrzej Skrzypiński podziękował radnym za okazane zaufanie. Słowa podziękowania za owocną współpracę skierował także do swoich współpracowników z Zarządu Powiatu oraz do pracowników starostwa i jednostek organizacyjnych.

Wstępem do decyzji o udzieleniu zarządowi wotum zaufania była debata nad Raportem o stanie Powiatu Oświęcimskiego za rok 2021. Obszerny dokument obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w Oświęcimiu w minionym roku. W szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Powiatu.

Radni z uznaniem wyrazili się o wysokim poziomie merytorycznym i graficznym raportu, który został przygotowany pod kierunkiem Aliny Kwarciak, dyrektorki MDK i Beaty Chmielowskiej, sekretarz Powiatu. Podkreślono, że to wspólna praca pracowników poszczególnych wydziałów starostwa i jednostek organizacyjnych.

Tuż po głosowaniu nad udzieleniem wotum zaufania dla Zarządu Powiatu głos zabrał starosta Andrzej Skrzypiński.

- Trzeba wspomnieć o osobie, której już między nami nie ma, czyli śp. Marcinie Niedzieli, który przez trzy czwarte zeszłego roku stał na czele tego zarządu i do końca angażował się w jego pracę. Chciałem też podziękować wicestaroście Pawłowi Kobieluszowi, który w trakcie nieobecności Marcina Niedzieli dwoił się i troił, by pełnić dwie funkcje jednocześnie, ja wiem, ile to pracy. Dziękuję Teresie Jankowskiej. To, czego dokonała w zeszłym roku, było wielkie. Także to, że Muzeum Pamięci nabrało takich kształtów to w znacznej mierze zasługa pani Teresy. Grażynie Kopeć dziękuję za dobre słowo i zawsze mądrą poradę, trafne spostrzeżenia, za to, że potrafi czasem sprowadzić resztę zarządu na ziemię. Dziękuję także Jerzemu Mieszczakowi, który jest ogromnym wsparciem dla etatowych członków zarządu, na którego głowie - i w głowie - są powiatowe inwestycje - powiedział tuż po głosowaniu starosta Andrzej Skrzypiński.

Sternik Powiatu Oświęcimskiego podziękował również pracownikom starostwa i jednostek organizacyjnych oraz tym radnym, którzy głosowali za wotum zaufania dla zarządu.

Po pozytywnej ocenie rocznego sprawozdania z wykonania zeszłorocznego budżetu przez komisje stałe rady, większość radnych zagłosowało także za udzieleniem zarządowi absolutorium za 2021 r. Starosta podkreślił, że mimo trudnego budżetu udało się zrealizować wszystkie zaplanowane w nim zadania i zabezpieczyć prawidłowe funkcjonowanie powiatowych placówek.

- Zacznę trochę humorystycznie. Dla mnie to dziś już drugie absolutorium. O godz. 13 w poprzednim miejscu pracy uzyskałem absolutorium z racji pełnienia tam obowiązków w zeszłym roku. Chcąc odnieść się do zarzutów szefa klubu PiS, który zarzucił nam oszczędność w zeszłorocznym budżecie, chciałbym podkreślić, że dobry gospodarz charakteryzuje się tym, że na ciężkie czasy ma odłożone oszczędności. Dzięki wolnym środkom, których nie wydaliśmy w 2021 roku, byliśmy w stanie spiąć i realizować tegoroczny budżet - podkreślił starosta Andrzej Skrzypiński.

Fot. RL