Na pierwszym planie przedstawiciel wykonawcy, obok czlonek zarządu powiatu, w tle wicestarosta.

Liczne kolizje, a także problemy z bezpiecznym wyjazdem z parkingu przed Urzędem Gminy w Osieku na drogę powiatową nr 1758K ul. Główna skłoniły władze tej gminy i Powiatu Oświęcimskiego do podjęcia decyzji o likwidacji części miejsc postojowych. Dzięki temu poprawi się bezpieczeństwo uczestników ruchu w tym rejonie Osieka.

Zachowanych zostanie 7 miejsc parkingowych. Warto w tym miejscu podkreślić, że kierowcy mogą korzystać z dużego parkingu usytuowanego z tyłu urzędu. Likwidowane miejsca zostaną obsadzone zielenią.

Ponadto wykonana zostanie wyspa przejezdna z kostki granitowej w obrębie wlotu skrzyżowania ul. Głównej z ul. Kościelną. Na dł. około 7 m wykonany zostanie chodnik z kostki betonowej oraz przejście dla pieszych.

W przekazaniu placu budowy w dn. 26 maja br. uczestniczyli wicestarosta Paweł Kobielusz i członek zarządu powiatu Jerzy Mieszczak.

Planowany koszt robót to 150 tys. zł, a termin zakończenia zaplanowano 25 lipca br.Wykonawcą zadania jest firma Dębowski z Zaborza (Gmina Oświęcim).

Fot. RL