Na scenie starosta wręcza list gratulacyjny prezesowi OSP w Osieku.

Starosta Oświęcimski Andrzej Skrzypiński objął honorowym patronatem dzisiejsze uroczystości z okazji 125-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku. Najnowsze dzieje to czas dynamicznego rozwoju jednostki, modernizacji obiektu i zakupu nowoczesnego sprzętu. O historii jednostki, jej współczesnym obliczu, sukcesach, wyzwaniach, a przede wszystkim o ludziach, którzy ją współtworzyli na przestrzeni dziejów wspomniał obecny prezes OSP w Osieku, druh Michał Pomorzewski.

- To dzień wielkiego święta, 125 lat historii jednostki tak ważnej dla tej gminy. Niesiecie ofiarną i bezinteresowną pomoc w małych i dużych nieszczęściach, spiesząc do pożarów, wypadków drogowych, powodzi i wielu innych zdarzeń. I za tę pomoc chciałbym Wam serdecznie podziękować - powiedział starosta Andrzej Skrzypiński, wręczając prezesowi jednostki-jubilatki, druhowi Michałowi Pomorzewskiemu list gratulacyjny.

Druhom z OSP w Osieku starosta życzył satysfakcji z wykonywanych obowiązków, ale przede wszystkim spokojnej i bezpiecznej służby. W trakcie uroczystości został poświęcony najnowszy nabytek jednostki, ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy, którego zakup współfinansował Powiat Oświęcimski.

W dzisiejszych uroczystościach władze Powiatu oprócz starosty reprezentowali także wicestarosta Paweł Kobielusz i członek zarządu, wieloletni wójt Gminy Osiek, Jerzy Mieszczak. Na uroczystościach obecni byli parlamentarzyści – senator Andrzej Pająk i poseł Marek Sowa, wicewojewoda Ryszard Pagacz, samorządowcy ziemi oświęcimskiej, przedstawiciele duchowieństwa, sympatycy straży pożarnej i mieszkańców. Jubileusz OSP w Osieku uświetnili swoją obecnością również komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, nadbrygadier Piotr Filipek i komendant powiatowy PSP w Oświęcimiu, mł. bryg. Marcin Głogowski, wręczając odznaczenia wyróżniającym się strażakom.

Fot. RL. (Bogata fotogaleria zdjęć z dzisiejszego wydarzenia dostępna jest na profilu Powiatu Oświęcimskiego na Facebooku).