Starosta przygląda się karetce podarowanej przez szpital dla strażaków z Jawiszowic.

Starosta oświęcimski Andrzej Skrzypiński i członkini zarządu powiatu Teresa Jankowska uczestniczyli dziś na terenie Szpitala Powiatowego w przekazaniu karetki na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Jawiszowicach.

Powiatowa lecznica przekazała strażakom z Jawiszowic używany, ale w pełni sprawny i odpowiednio wyposażony pojazd. W ostatnich miesiącach karetka była wykorzystywana do transportu pacjentów covidowych.

Poprzednia karetka OSP w Jawiszowic, z 2000 r., została przekazana na Wschód.

– Pamiętam, że swego czasu odkupiliśmy ją od szpitala. To były czasy, gdy zaczynaliśmy naszą działalność w zakresie medycznym. Teraz niech jak najlepiej służy na Ukrainie – powiedział Marek Kopijasz z OSP w Jawiszowicach.

- Trzeba dzielić się dobrem, tym bardziej że OSP w Jawiszowicach jest w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym i posiada zespół ratowników. Ten dar szpitala jest dowodem na to, że warto sobie pomagać nawzajem. Dzięki temu pojazdowi druhowie będą mogli wspierać różne trudne sytuacje występujące na terenie gminy Brzeszcze, jak i całego naszego powiatu. Myślę że będzie też impulsem dla młodych druhów, by podwyższać swoje kompetencje, po to, by ratować życie drugiego człowieka - powiedziała Teresa Jankowska, członkini Zarządu Powiatu w Oświęcimiu.

- Cieszymy się, że mogliśmy pozyskać znacznie nowszy sprzęt niż ten, który dotąd użytkowaliśmy. To ułatwi nam łatwiejszą realizację naszych statutowych celów – powiedział Łukasz Korczyk z OSP w Jawiszowicach.

- W tym roku Powiat Oświęcimski dotuje nas kwotą 100 tys. zł na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Jak dotąd użytkujemy 37-letniego jelcza, który, mówiąc delikatnie, swoje już odsłużył - dodał druh Łukasz.

Dyrektor Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu Edward Piechulek jest zadowolony, że w ten sposób powiatowa lecznica mogła pomóc strażakom z Jawiszowic.

- Cieszymy się, że będziemy mogli liczyć na ich zespół, kiedy będzie nam potrzebny, czyli w sytuacjach kryzysowych. Zresztą współpracujemy z nimi od dłuższego czasu. Liczymy na głębszą współpracę. Przekazana karetka została wyłączona z systemu, aczkolwiek jest w pełni sprawna, nie jest z dużym przebiegiem - powiedział dyrektor, dodając że kilka lat temu placówka wzbogaciła się o nowe pojazdy i ta dziś podarowana OSP, stała się karetką rezerwową.

Założycielami jednostki OSP w Jawiszowicach byli: Antoni Dadak, Franciszek Fraś, Ludwik Dadak i Stanisław Wyrobek, którzy 100 lat temu założyli pierwszą jednostkę OSP, prawnie zarejestrowaną w roku 1923. Jednostka liczyła wówczas 20 druhów.

Fot. RL