Dzisiaj, z udziałem starosty oświęcimskiego Andrzeja Skrzypińskiego i wójta Gminy Oświęcim Mirosława Smolarka nastąpiło przekazanie placu budowy wykonawcy (odcinek 1 i 2 zadania) przebudowy drogi powiatowej nr 1877K ul. Niwy, ul. Sportowa oraz ul. Ofiar Faszyzmu w Brzezince (Gmina Oświęcim). Trakt zostanie zmodernizowany do końca 2023 roku.

Wykonawcą zadania, które pochłonie przeszło 4 mln zł. jest Franciszek Fryc. Przedsiębiorstwo Budowlano - Drogowo - Mostowe "DROG - BUD". Zadanie prowadzone jest przez Powiat Oświęcimski.

Dofinansowanie robót budowlanych z Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego to kwota 3.192.000 zł. Pozostałe koszty w równych częściach ponoszone będą przez Powiat Oświęcimski i Gminę Oświęcim.

Więcej informacji o zakresie robót: https://www.powiat.oswiecim.pl/aktualnosci/aktualn...

Fot. WS