Pamiątkowe zdjęcie uczestników i organizatorów przy rzeźbie Igora Mitoraja w Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej

Teresa Jankowska, członkini Zarządu Powiatu w Oświęcimiu wzięła udział w podsumowaniu projektu historycznego pn. „Usłyszeć zapomniane głosy – losy mieszkańców ziemi oświęcimskiej w I połowie XX w.”. - Projekt, którego jednym z realizatorów był Powiat Oświęcimski zakończył się sukcesem, bo usłyszeliśmy zapomniane głosy. Dla mnie to były piękne historie - stwierdziła Teresa Jankowska.

Spotkanie, które odbyło się w Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej było okazją do wspomnień, dzielenia się doświadczeniami i wrażeniami. Poprowadziły je koordynatorki projektu, muzealne edukatorki – Joanna Cebulska i Anita Bury.

Uczestnicy, którzy zgłosili się do projektu przez niemal 10 miesięcy pracowali nad przygotowaniem ekspozycji poświęconych osobom zasłużonym dla lokalnej społeczności i historiom z nimi związanymi. W tym czasie m.in. wzięli udział w warsztatach poświęconych: fotografowaniu historycznych obiektów, technikom zbierania relacji świadków historii, sposobom archiwizacji i konserwacji zbiorów czy technice tworzenia wystaw.

Dyrektor Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej Dorota Mleczko podziękowała uczestnikom za ich pracę przy przygotowywaniu wystaw.

Udało się dotrwać niemal wszystkim. Wiem, że nie było łatwo, wiemy że były różne, kryzysowe momenty u różnych osób. Ale większość państwa wytrwała, dała radę, pokazała, że jak się chce, to można. Mam nadzieję, że poza trudnościami projekt ten przyniósł państwu dużo satysfakcji z wykonanej pracy – mówiła Dorota Mleczko.

Członkini zarządu powiatu Teresa Jankowska przypomniała, jak rok temu w gronie organizatorów przebiegały rozmowy nad celami projektu.

- Ważne dla współtwórców było to, aby miał on komponent edukacyjny powiększający kompetencje i umiejętności i żeby dawał tę satysfakcję, że powstaje coś nowego. Coś co wzbogaci wiedzę mieszkańców. Myślę, że cel został osiągnięty. Projekt zakończył się sukcesem, bo usłyszeliśmy zapomniane głosy. Dla mnie to były piękne historie - stwierdziła Teresa Jankowska.

Zespoły i osoby pracujące nad wystawami podzieliły się z zebranymi swoimi doświadczeniami i wnioskami z wielomiesięcznej pracy. Później dyrektor Dorota Mleczko, członkini zarządu powiatu Teresa Jankowska i zastępca wójta Gminy Oświęcim Halina Musiał wręczyły uczestnikom nagrody i dyplomy.

Projekt historyczny pn. „Usłyszeć zapomniane głosy – losy mieszkańców ziemi oświęcimskiej w I połowie XX w.” skierowany do nauczycieli, pracowników instytucji kultury, świetlic, bibliotek oraz lokalnych stowarzyszeń zajmujących tematyką historyczną w powiecie oświęcimskim realizowało Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej wraz z Powiatem Oświęcimskim i Gminą Oświęcim. Celem było stworzenie cyklu wystaw poświęconych losom mieszkańców ziemi oświęcimskiej. Przygotowane wystawy będą sukcesywnie prezentowane w siedzibie Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej przy ulicy Kolbego 2A w Oświęcimiu.

(Źródło i foto: Muzeum Pamięci).