Pamiątkowe wspólne zdjęcie uczestników prelekcji i wykładowców.

W ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej „Przyjaciele Klimatu” 21 i 22 września przeprowadzono prelekcje edukacyjne w Chełmku, Kętach i Brzeszczach. Powiatowa ekodoradczyni ds. klimatu zaznajomiła uczestników zajęć ze skutkami zmian klimatycznych, a przedstawiciel koła pszczelarzy mówił o pożytecznej roli pszczół w ekosystemie.

Miejscem pierwszej prelekcji były gościnne progi Środowiskowego Domu Samopomocy w Chełmku. Zorganizował ją Powiat Oświęcimski wraz z Urzędem Miejskim w Chełmku.

Od powiatowej ekodoradczyni ds. klimatu i środowiska uczestnicy dowiedzieli się o przyczynach zmian klimatu, a także o działaniach adaptacyjnych, które mogą złagodzić negatywne skutki tychże zmian. W trakcie spotkania specjalistki z chełmeckiego magistratu zorganizowały warsztaty z prawidłowej segregacji odpadów. Z uwagi na kiepską aurę nie doszło do sadzenia drzew oraz bylin miododajnych. Ma to nastąpić w późniejszym terminie.

Dzień później odbyły się prelekcje edukacyjne zorganizowane przez Powiat Oświęcimski i Koło Pszczelarzy Ziemi Oświęcimskiej w Kętach i Brzeszczach. Uczestnicy zapoznali się z przyczynami zmian klimatu. Opowiadali, jak u siebie w domu dbają o klimat oszczędzając energię elektryczną, wodę, segregując odpady oraz dbając o zieleń. 

Przedstawiciele placówek uczestniczących w prelekcji otrzymali sadzonki drzew i bylin miododajnych.

Bartnik z Koła Pszczelarzy Ziemi Oświęcimskiej przedstawił sekretne życie pszczół. Opowiedział o kluczowej roli tych pożytecznych owadów dla naszego ekosystemu.

Kampania edukacyjno-informacyjna „Przyjaciele Klimatu” przygotowana w ramach realizacji projektu LIFE IP EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” dofinansowanego ze środków LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

#Malopolska_dla_klimatu, #razem_dla_klimatu, #LIFEprogramme, #LIFEproject, #EkoMalopolskadlaklimatu, #LIFE_EKOMALOPOLSKA.