Na zdjęciu Teresa Jankowska w rozmowie z członkioniami stowarzyszenia podczas wernisażu.

Członkini Zarządu Powiatu w Oświęcimiu Teresa Jankowska wzięła udział w wernisażu prac malarskich, które powstały podczas artystycznych warsztatów integracyjnych, zorganizowanych w ramach projektu grupy nieformalnej „Animatorki w akcji!. Wystawa została otwarta 26 października w Miejscu Aktywności Mieszkańców Rynek 13 w Kętach.

Obrazy, które powstały przy użyciu techniki malowania po numerach, stworzyli: Maria Bartuś, Halina Bizoń, Małgorzata Bogacz, Olga Chromik, Krystyna Drabek, Anna Hamerlik, Aleksandra Jarosz, Halina Janosz, Jagoda Kołacz, Anna Piekiełko, Dorota Wojewodzic, Małgorzata Sokół, Bożena Sordyl, Maria Spiesz, Maria Surma, Władysław Surma, Kazimiera Szłapa, Teresa Wilk, Lucyna Wołek.

Warsztaty malarskie, połączone z zajęciami tanecznymi oraz wyjazdami krajoznawczymi, zrealizowane zostały dzięki pozyskanemu przez grupę „Animatorki w akcji!” dofinansowaniu, pochodzącemu z Lokalnego Programu Grantowego Powiatu Oświęcimskiego i programu grantowego Małopolska Lokalnie, skierowanego do młodych organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych i samopomocowych z terenu powiatu oświęcimskiego i całej Małopolski.

(Źródło i foto: UG Kęty)