Do gości spotkania jubileuszoweg przemawia wicestarosta, obok stoi prezes klubu.

Wicestarosta Paweł Kobielusz był gościem spotkania z okazji jubileuszu Międzyszkolnego Klubu Sportowego TEMPO Kęty. W imieniu Zarządu Powiatu w Oświęcimiu złożył na ręce prezesa Tomasza Sysaka serdeczne gratulacje oraz wyrazy uznania dla wszystkich zawodników, trenerów, działaczy i sympatyków kęckiego klubu.

„Z wielką radością obserwuję kolejne wysokie wyniki sportowe osiągane przez zawodników klubu, zarówno podczas zawodów krajowych, jak i poza jego granicami. Wszelkie sukcesy będące wynikiem systematycznej i ciężkiej pracy są dla nas powodem do dumy. Dziękuję za ogromny trud wychowawczy, zaangażowanie i ogromne serce włożone w pracę z młodzieżą powiatu oświęcimskiego.

Z okazji Jubileuszu życzę Państwu wszystkiego dobrego w pracy i życiu osobistym, wytrwałości w podejmowaniu nowych, ambitnych wyzwań. Niech kolejne lata obfitują we wspaniałe sukcesy, talenty sportowe, hojnych darczyńców i życzliwość sympatyków sportu” - czytamy w liście gratulacyjnym od władz Powiatu Oświęcimskiego.

MKS „Tempo” od początku był klubem jednosekcyjnym ukierunkowanym na lekkoatletyczne szkolenie dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Kęty.

Powstanie klubu było możliwe dzięki inicjatywie i staraniom Tadeusza Łyska, nauczyciela wychowania fizycznego i działacza sportu szkolnego. Bardzo duże znaczenie dla rozwoju klubu, było oddanie do użytku w 1987 roku stadionu lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kętach. Inicjatorami budowy tego obiektu byli Franciszek Toczek i wspomniany już Tadeusz Łysek, który zajął się również organizacją prac społecznych przy jego budowie.

W roku 1992 MKS Tempo uzyskał osobowość prawną i status stowarzyszenia kultury fizycznej a marcu 2005 roku został wpisany do rejestru organizacji pożytku publicznego.

W Miejscu Aktywności Mieszkańców (Rynek 13 w Kętach), w którym odbyły się uroczystości jubileuszowe do 18 listopada czynna jest wystawa fotograficzna podsumowująca 40-letni dorobek klubu MKS Tempo Kęty

Fot. UG Kęty