Na czerwonym tle biały napis Ważny Komunikat.

Rozpoczyna się rozbudowa drogi powiatowej ul. Centralna w Łowiczkach (Gm. Zator). W obecności burmistrza Zatora Mariusza Makucha stosowną umowę podpisali w zatorskim magistracie starosta oświęcimski Andrzej Skrzypiński i wicestarosta Paweł Kobielusz.

Pod dokumentem podpis złożył także Franciszek Fryc z Przedsiębiorstwa Budowlano-Drogowo -Mostowego „DROG-BUD”, które wygrało przetarg na modernizację zniszczonego i nieprzystosowanego do obecnych potrzeb powiatowego traktu. Roboty zakończą się w 2024 roku.

Na uroczystości w dn. 2 listopada obecni byli także członek zarządu powiatu Jerzy Mieszczak, wiceprzewodniczący rady powiatu Wojciech Kajdas, radny powiatowy Bogusław Bartula, radna Rady Miejskiej w Zatorze Bernadeta Romanowska i sołtys Łowiczek Kazimierz Stachura.

Ulica Centralna, na przedłużeniu ul. Granicznej, łączy drogę krajową 44 z drogą wojewódzką 781 Zator - Andrychów. Wije się w pobliżu Energylandii i strefy gospodarczej.

Potocznie nazywana jest „zachodnią obwodnicą Zatora”, choć to określenie zdecydowanie na wyrost. Na 2,5-kilometrowym odcinku nie ma chodnika ani przejścia dla pieszych. Droga jest wąska, niedostosowana do zwiększonego ruchu samochodowego, będącego konsekwencją dynamicznie rozwijającej się strefy przemysłowej oraz tłumów korzystających z niezliczonych atrakcji w parku rozrywki.

Zakres inwestycji prowadzonej przez Powiat Oświęcimski obejmuje: przebudowę nawierzchni jezdni, budowę chodnika i zatok autobusowych wraz z peronami i wiatami autobusowymi, przejść dla pieszych, budowę i przebudowę zjazdów, przebudowę dojść do posesji prywatnych. Ponadto budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę przepustów, przebudowę i zabezpieczenie sieci oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Starosta oświęcimski Andrzej Skrzypiński podkreślił, że w trosce o zrównoważony rozwój naszego powiatu, kierując się odpowiedzialnością za każdą wydaną złotówkę i wsłuchując się w potrzeby poszczególnych gmin, zarząd powiatu przekazuje fundusze budżetowe i pozyskane środki zewnętrzne na inwestycje w tych rejonach, gdzie aktualnie są najpilniejsze potrzeby.

Zadanie w Łowiczkach, które według szacunków pochłonie blisko 16,5 mln zł, uzyskało wsparcie z Polskiego Ładu w kwocie przeszło 15 mln zł. Resztę środków wyłoży Powiat Oświęcimski i Gmina Zator.

Fot. RL