Na czarno-białym zdjęciu postać Zmarłej.

Z wielkim bólem przyjęliśmy informację o śmierci Zofii Faber-Lichosyt, pedagożki i prekursorki pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie Gminy Brzeszcze. Osoby, która traktowała swoją pracę jako misję, a ludzi jak przyjaciół. Odeszła 13 listopada przeżywszy 74 lata. Msza św. pogrzebowa odbędzie się 17 listopada o godz. 13 w kościele pw. Matki Boskiej Bolesnej w Jawiszowicach, po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku.

- Była wielkim autorytetem w pracy psychologiczno-pedagogicznej. Z pewnością prekursorką tej dziedziny na terenie Gminy Brzeszcze i Powiatu Oświęcimskiego. Przez pedagogów i psychologów uznana za mentora, a przez dzieci, młodzież i rodziców człowieka o wielkim sercu i empatii. Po przejściu na emeryturę aktywnie działała w Stowarzyszeniu Amazonek w Brzeszczach i na rzecz społeczności lokalnej - wspomina śp. Zofię Faber-Lichosyt Teresa Jankowska, członkini Zarządu Powiatu w Oświęcimiu.

Pani Zofia była w gronie założycielek Stowarzyszenia Amazonek w Brzeszczach i niezastąpioną kronikarką wydarzeń organizowanych przez tę organizację.