Do uczestników konfrencji na uczelni przemawia starosta oświęcimski.

Starosta oświęcimski Andrzej Skrzypiński i rektor Małopolskiej Uczelni Państwowej w Oświęcimiu prof. MUP Sonia Grychtoł objęli honorowym patronatem konferencję naukową „Zdrowie psychiczne – wspólny temat”, która odbyła się dziś w Małopolskiej Uczelni Państwowej w Oświęcimiu. Wśród wielu zaproszonych gości był m.in. wicestarosta Paweł Kobielusz.

Gości powitała rektor oświęcimskiej uczelni, prof. MUP Sonia Grychtoł.

- Jestem dumna z tej wspaniałej inicjatywy, jaką jest doroczna konferencja o zdrowiu psychicznym. Jeszcze do niedawna dbałość o zdrowie psychiczne była niedoceniana, a opieka psychiatryczna była zaniedbana i niedofinansowana. (…) Każdego roku 165 milionów mieszkańców Unii Europejskiej boryka się z problemami ze zdrowiem psychicznym. To są zatrważające statystyki. Z kolei Światowa Organizacja Zdrowia wskazuje, że około 260 milionów ludzi na naszym globie cierpi z powodu depresji. Te dane niepokoją i skłaniają do refleksji, jak dbać o zdrowie psychiczne - powiedziała pani rektor.

Sonia Grychtoł zauważyła że dotąd skupialiśmy się głównie na chorobach krążenia czy nowotworach, po macoszemu traktując schorzenia związane z kondycją psychiczną. To się powoli zmienia.

Otwierając konferencję starosta Andrzej Skrzypiński powiedział, że zdrowie psychiczne jest kwestią, która w ostatnim czasie mocno wybrzmiewa w przestrzeni publicznej.

- Badania wykazują, że problemy psychiczne narastają w każdej grupie społecznej. W zderzeniu z niedostateczną infrastrukturą medyczną oraz dostępem do specjalistów w tej dziedzinie powoduje, iż, jak to już powiedziała pani rektor, następuje pandemia chorób psychicznych. (…) Dochodzimy do problemu, który jest wielkim wyrzutem sumienia, a nazywa się psychiatrią dzieci i młodzieży. Dostęp do psychiatry dla tej szczególnie wrażliwej grupy jest w mocno ograniczony. W naszym powiecie ogranicza się do dwóch czy trzech prywatnych gabinetów. Od roku pracujemy nad kompleksowym rozwiązaniem tego problemu, jesteśmy blisko celu - powiedział starosta.

- Od 1 października w strukturach Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu działa Centrum Zdrowia Psychicznego. Jest to, obok poradni zdrowia psychicznego i oddziałów psychiatrii, jednostka mająca na celu szybką interwencję i skuteczną pomoc. W centrum pracują psychiatrzy, psycholodzy, psychoterapeuci - dodał Andrzej Skrzypiński.

Włodarz podkreślił, że otaczająca nas rzeczywistość (pandemia koronawirusa, napaść Rosji na Ukrainę) jest coraz trudniejsza, co negatywnie przekłada się na naszą psychikę. Stąd też coraz więcej osób szuka pomocy u psychologów i psychiatrów.

Zaproszenie do udziału w konferencji skierowano do pedagogów, psychologów, pracowników pomocy społecznej i szpitali. Na spotkaniu poruszono takie tematy, jak: „zaburzenia nerwicowe u dzieci i dorosłych”, „dzieci i młodzież w covidowo-wirtualnej rzeczywistości”, „pokonywanie lęków żywieniowych u dzieci i młodzieży”, „czy pomaganie szkodzi?”, „shinrin-yoku japońska strategia redukcji stresu i zapobiegania chorobom”. Zaproszeni prelegenci reprezentowali wyspecjalizowane podmioty z województwa śląskiego i małopolskiego.

Konferencję zorganizowało Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu wraz z Małopolską Uczelnią Państwową w Oświęcimiu i Powiatowym Środowiskowym Domem Samopomocy w Kętach.

Fot. RL