Coraz bliżej końca modernizacji ulicy Gorzowskiej

Milowymi krokami zbliża się finisz modernizacji przeszło kilometrowego odcinka drogi powiatowej nr 1900K ul. Gorzowska w Gorzowie.

Wedle umowy, modernizacja zakończy się w drugiej połowie kwietnia br. Przypomnijmy, że prace ruszyły pod koniec pierwszej połowy zeszłego roku. Inwestycja polega na przebudowie drogi powiatowej na odcinku 1128,65 m od posesji w rejonie skrzyżowania z ul. Szkolną do skrzyżowania za remizą OSP.

Zakres inwestycji obejmuje m.in. remont i przebudowę jezdni, budowę chodnika, sieci kanalizacji deszczowej, sieci oświetlenia ulicznego (doświetlenie przejścia dla pieszych), przebudowę sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, poboczy, remont zjazdów, wykonanie oznakowania drogi, montażu radarowego wyświetlacza prędkości.

Zadowolenia z modernizacji tej ważnej drogi nie kryje starosta oświęcimski Andrzej Skrzypiński. Podkreśla, że to kolejny powiatowy trakt na terenie Gminy Chełmek, w zasadzie pomijanej w planie inwestycji w poprzedniej kadencji, który odzyskuje blask.

Stało się to możliwie dzięki wzorcowej współpracy obecnego Zarządu Powiatu w Oświęcimiu i władz Gminy Chełmek na czele z burmistrzem Andrzejem Saternusem.

Inwestycję wykonuje firma Drog-Bud ze Spytkowic, która wygrała przetarg. Wartość robót budowlanych sięga blisko 3,5 mln zł. Zadanie finansowane jest przez Powiat Oświęcimski, Gminę Chełmek oraz dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Fot. RafLor