Dobra wiadomość dla par z naszego powiatu

Rusza Powiatowy Program Polityki Zdrowotnej pn. „Wsparcie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego - in vitro dla mieszkańców powiatu oświęcimskiego w latach 2024-2026”.

Starosta Andrzej Skrzypiński i wicestarosta Paweł Kobielusz podpisali dziś (2 lutego) w starostwie umowy z przedstawicielami podmiotów medycznych wyłonionych w konkursie ofert. Obecne były również członkini zarządu powiatu Teresa Jankowska i naczelniczka wydziału edukacji, zdrowia i spraw społecznych Monika Stalica.

Jak już informowaliśmy, do realizacji zadania wyłonione zostały następujące podmioty:

1. Gyncentrum Sp. z o. o., ul. Żelazna 1, 40-851 Katowice

  • Miejsce wykonywania Programu: ul. Mehoffera 10, 31-322 Kraków

2. Gyncentrum Sp. z o. o., ul. Żelazna 1, 40 -851 Katowice

  • Miejsce wykonywania Programu: ul. Żelazna 1, 40-851 Katowice

3. Provita Sp. z o.o., ul. Fabryczna 13 d, 40-611 Katowice

  • Miejsce wykonywania Programu: ul. Fabryczna 13 d, 40-611 Katowice.

Pomysłodawcą powiatowego Programu jest wicestarosta Paweł Kobielusz. 18 października ub. roku Program przyjęła Rada Powiatu w Oświęcimiu. Program w całości jest finansowany z budżetu Powiatu Oświęcimskiego.

Program „Wsparcie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego - in vitro dla mieszkańców powiatu oświęcimskiego” przewiduje dofinansowanie dla 12 par rocznie, czyli 36 par w ciągu 3 lat trwania Programu. 

Pacjenci zakwalifikowani do Programu mają prawo do skorzystania z jednorazowego dofinansowania do leczenia w wysokości do 8 tys. zł do zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego lub innego niż partnerskie lub do jednorazowego dofinansowania w wysokości do 4 tys. zł do procedury adopcji zarodka, jak również możliwość skorzystania z jednej bezpłatnej wizyty u psychologa posiadającego doświadczenie w pracy z parami niepłodnymi.

Nabór par do Programu będą prowadzić wspomniani realizatorzy. W najbliższych dniach poinformujemy o naborze. Stosowna wiadomość ukaże się także na stronach internetowych realizatorów Programu.

Fot. RafLor