Za pomoc więźniom Auschwitz zapłacił życiem

28 maja w Osieku upamiętniono 100. rocznicę urodzin i 80. rocznicę męczeńskiej śmierci w Birkenau Kazimierza Jędrzejowskiego. Młodzież z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Osieku pod kierunkiem nauczycieli zaprezentowała się we wzruszającym spektaklu poświęconym tej niezwykłej postaci.

Wcześniej zaproszeni goście, wśród nich m.in. członek Zarządu Powiatu w Oświęcimiu Jerzy Mieszczak, wicedyrektorka Muzeum Auschwitz Anna Skrzypińska, wójt Osieka Marek Jasiński, szef Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście Andrzej Kacorzyk, dyrektorka Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu Joanna Klęczar-Deodat oraz krewni Kazimierza Jędrzejowskiego, złożyli kwiaty pod tablicą na siedzibie urzędu gminy upamiętniającą postać młodego bohatera z Osieka.

Kazimierz Jędrzejowski, ps. „Kazek”, był członkiem Batalionów Chłopskich. Pełnił funkcję łącznika Komendy Obwodu Bielskiego BCh. Pomagał więźniom KL Auschwitz dostarczając żywność i lekarstwa, pośredniczył w wymianie nielegalnej korespondencji od najbliższych.

Wpadł w hitlerowskie łapy 12 października 1943 roku w Malcu. Przeszedł przez ciężkie więzienie w Mysłowicach, gdzie był torturowany. Zginął w Birkenau 26 maja 1944 roku.

Fot. RafLor (Więcej zdjęć z uroczystości na fejsbukowym profilu Powiatu Oświęcimskiego)