Zadanie nr 1.2 – Przebudowa drogi powiatowej nr 1877K ul. Niwy, ul. Sportowa oraz ul. Ofiar Faszyzmu
w Brzezince

Dofinansowanie zadania z budżetu państwa w ramach programu:

Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy – Etap VI – 2021-2025.

Całkowita wartość zadania : 4.099.347,00 zł

Kwota dofinansowania: 3.279.477,00 zł

Zakres projektu:

Rok 2021 – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Rok 2022-2023 – realizacja robót budowlanych w zakresie przebudowy jezdni, wykonania odwodnienia drogi, budowy chodnika, wykonania poboczy oraz oznakowania poziomego i pionowego.