Zadanie nr 1.2 – Przebudowa drogi powiatowej nr 1877K ul. Niwy, ul. Sportowa oraz ul. Ofiar Faszyzmu
w Brzezince

Dofinansowanie zadania z budżetu państwa w ramach programu:

Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy – Etap VI – 2021-2025.

Całkowita wartość zadania : 4.358.247,00 zł

Kwota dofinansowania: 3.279.477,00 zł

Zakres projektu:

Rok 2021 – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Rok 2022-2023 – realizacja robót budowlanych w zakresie przebudowy/remontu jezdni, chodnika, poboczy, wykonania odwodnienia drogi, remontu zjazdów, dojść indywidualnych i zatoki autobusowej oraz wykonania oznakowania poziomego i pionowego na przedmiotowych odcinkach drogi powiatowej nr 1877K:

Odcinek 1 – ul. Ofiar Faszyzmu oraz ul. Niwy w Brzezince odcinek ok. 187 mb, tj. od wysokości działki ewidencyjnej nr 412 na ul. Ofiar Faszyzmu do skrzyżowania ul. Niwy z ul. Sportową wraz z dowiązaniem się do skrzyżowania z ul. Sportową.

Odcinek 2 – ul. Ofiar Faszyzmu odcinek od wysokości działki ewidencyjnej nr 1617 do wysokości działki ewidencyjnej nr 412, tj. odcinek o długości ok. 720 mb.

Odcinek 3 – ul. Ofiar Faszyzmu odcinek od wysokości działki ewidencyjnej nr 2374 do skrzyżowania
z ul. Kombatantów, tj. odcinek o długości ok. 730 mb.


Artykuły:

Podpisano umowę na przebudowę drogi powiatowej w Brzezince

Przebudowę drogi powiatowej w Brzezince czas zacząć