Zadanie nr 2.3 – Przebudowa drogi powiatowej nr 1893K ul. Wysokie Brzegi oraz nr 1894K ul. Szpitalna
w Oświęcimiu

Dofinansowanie zadania z budżetu państwa w ramach programu:

Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy – Etap VI – 2021-2025.

Całkowita wartość zadania : 3.936.210,00 zł

Kwota dofinansowania: 3.120.000,00 zł

Zakres projektu:

Rok 2022 – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Rok 2023 – realizacja robót budowlanych polegających na przebudowie ul. Wysokie Brzegi oraz
ul. Szpitalnej w zakresie przebudowy jezdni, budowy chodników, ścieżki rowerowej/ciągu pieszo-rowerowego, sieci kanalizacji deszczowej, przebudowy przepusty, budowy sieci oświetleniowej oraz wykonania oznakowania poziomego i pionowego.

Cel i efekt projektu:

Celem zadania jest kontynuacja przebudowy układu komunikacyjnego miasta Oświęcim, realizowanej dla stworzenia bezpiecznego i spełniającego aktualne wymogi techniczne układu ulic powiatowych i gminnych. Modernizacja ma poprawić dostępność do wszystkich rejonów Oświęcimia w rozumieniu dojazdu tak do miejsc historycznych, jak i ogólnie związanych z funkcjonowaniem miasta.

Artykuły

Powiat z umowami na realizację zadań dofinansowanych z OSPR