Całkowita wartość robót budowlanych: 2.928.281,30 zł.


Wartość dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 1.460.734,00 zł.

Inwestycja polega na przebudowie drogi powiatowej nr 1001K ul. Nadwiślańska w Bobrku
w km od 0+000,00 do km 0+114,53 (odcinek I) oraz w km od 1+375,00 do km 2+023,00 (odcinek II)
w zakresie m.in.:

Odcinek I

– przebudowa na odcinku od skrzyżowania z ul. Krakowską do skrzyżowania z ul. Wyszogrodzkiego polegająca na budowie chodnika, opaski i elementów odwodnienia drogi, przebudowie jezdni i chodnika oraz doświetleniu przejść dla pieszych.

Odcinek II

– przebudowa na odcinku od skrzyżowania z ul. Ogrodową do ronda na DW 933 polegająca na budowie chodnika, zjazdów, wyniesionej nawierzchni jezdni w rejonie szkoły, sieci elektroenergetycznej, sieci kanalizacji deszczowej oraz kanału technologicznego, przebudowie jezdni, poboczy, rowów oraz zjazdów. Doświetlone zostaną także przejścia dla pieszych oraz zamontowany radarowy wyświetlacz prędkości.

Na zrealizowanie robót budowlanych wykonawca ma 310 dni kalendarzowych od daty przekazania placu budowy, które miało miejsce w dniu 18.10.2021r. Prace rozpoczną się od odcinka I.

Realizacja projektu ma na celu głównie poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, podniesienie standardów technicznych drogi oraz zwiększenie dostępności transportowej. Projekt skierowany jest przede wszystkim do lokalnej społeczności.


Artykuły:

Dwa odcinki drogi powiatowej w Bobrku idą do przebudowy

Ważna droga powiatowa w Bobrku w końcu doczekała się modernizacji

Na drodze powiatowej w Bobrku wreszcie wygodnie i bezpiecznie

Materiały audiowizualne:

Przebudowa dróg powiatowych - ul. Nadwiślańska w Bobrku i Nideckiego w Oświęcimiu

Droga powiatowa ul. Nadwiślańska w Bobrku po przebudowie