Całkowita wartość robót budowlanych: 2.825.916,34 zł.

Wartość dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 1.374.863,91 zł.

W ramach inwestycji wykonano remont drogi powiatowej nr 1001K ul. Nadwiślańska w Bobrku w km
od 0+114,53 do km 1+375,00 w zakresie m.in. remontu jezdni, chodnika, poboczy, przepustów wraz ze ściankami czołowymi oraz rowu. Doświetlone zostało także przejście dla pieszych oraz zamontowany radarowy wyświetlacz prędkości. Odbiór robót budowlanych odbył się w dniu 27 czerwca 2022 r.


Głównym celem projektu jest poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, podniesienie standardów technicznych drogi oraz zwiększenie dostępności transportowej. Projekt skierowany jest przede wszystkim do lokalnej społeczności.


Artykuły:

Kolejny odcinek drogi powiatowej w Bobrku zostanie zmodernizowany

Ważna droga powiatowa w Bobrku w końcu doczekała się modernizacji

Na drodze powiatowej w Bobrku wreszcie wygodnie i bezpiecznie

Materiały audiowizualne:

Droga powiatowa ul. Nadwiślańska w Bobrku po przebudowie