Całkowita wartość robót budowlanych: 2.882.281,14 zł.

Wartość dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 1.438.896,00 zł.

Inwestycja polega na wykonaniu remontu drogi powiatowej nr 1001K ul. Nadwiślańska w Bobrku w km od 0+114,53 do km 1+375,00 w zakresie m.in. remontu jezdni, chodnika, poboczy, przepustów wraz ze ściankami czołowymi oraz rowu. Doświetlone zostanie także przejście dla pieszych oraz zamontowany radarowy wyświetlacz prędkości.

Na zrealizowanie robót budowlanych wykonawca ma 250 dni kalendarzowych od daty przekazania placu budowy, które miało miejsce w dniu 20.12.2021r.

Realizacja projektu ma na celu głównie poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, podniesienie standardów technicznych drogi oraz zwiększenie dostępności transportowej. Projekt skierowany jest przede wszystkim do lokalnej społeczności.


Artykuły:

Kolejny odcinek drogi powiatowej w Bobrku zostanie zmodernizowany

Ważna droga powiatowa w Bobrku w końcu doczekała się modernizacji

Na drodze powiatowej w Bobrku wreszcie wygodnie i bezpiecznie

Materiały audiowizualne:

Droga powiatowa ul. Nadwiślańska w Bobrku po przebudowie