Środki z MTA - Pakiet Edukacyjny II dla Powiatu Oświęcimskiego

GRANT 3

Powiat Oświęcimski otrzyma 80 tys. złotych w ramach Grantu 3, z Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Środki te zostaną przekazane dla I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Kętach oraz Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego z PZ Nr 2 w Oświęcimiu.

W ramach Grantu 3 w I LO zostaną zrealizowane zajęcia wyrównawcze matematyczno – przyrodnicze dla 92 uczniów oraz zajęcia kółka teatralnego rozwijające kreatywność, innowacyjność i krytyczne myślenie.

Uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Oświęcimiu w ramach przyznanego grantu skorzystają z zajęć wyrównawczych z matematyki (kreatywność w matematyce) oraz zajęć wyrównawczych z krytycznego myślenia prowadzonych w ramach języka polskiego. Planuje się, że w zajęciach weźmie udział 193 uczniów. 


Plakat Grant 3

GRANT 1

Powiat Oświęcimski otrzyma prawie 75 tys. złotych w ramach Grantu 1, z Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Celem zadania grantowego jest wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych m.in. w szkołach ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne poprzez wyposażenie tych szkół w narzędzia do nauki zdalnej, w związku z zagrożeniem i skutkami pandemii COVID-19.

W ramach Grantu 1 Powiat Oświęcimski zakupi sprzęt do nauki zdalnej (taki jak komputery, projektory multimedialne, tablety graficzne itp.), który trafi do placówek oświęcimskich: Powiatowego Zespołu Nr 1 Szkół Ogólnokształcących im. ks. Stanisława Konarskiego, Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego z PZ Nr 2 oraz kęckich Powiatowego Zespołu Nr 9 Szkół im. Marii Dąbrowskiej i I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego.


Plakat Grant 1