Główny specjalista 


Do podstawowych zadań samodzielnego stanowiska ds. administracji należy w szczególności:
1) pełnienie funkcji Koordynatora ds. dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej;
2) prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
3) prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków oraz koordynowanie załatwiania skarg
i wniosków przez komórki organizacyjne wskazane w dekretacji;
4) prowadzenie, dokumentowanie spraw dotyczących petycji skierowanych do Starosty Oświęcimskiego lub Zarządu Powiatu;
5) realizacja zadań wynikających z ustawy o rzeczach znalezionych.”