RPO WM – Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 4 Regionalna polityka energetyczna

Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym

Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – spr

Nr projektu: RPMP.04.03.02-12-0004/20

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu

Całkowity koszt projektu: 2.021.291,40 PLN

Kwota dofinansowania: 974.153,79 PLN

Data podpisania umowy / aneksu nr 2 o dofinansowanie: 6 listopada 2020r. / 6 grudnia 2021r.

Okres realizacji: sierpień 2020r. – październik 2021r.

Opis projektu:

Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej, redukcja emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz obniżenie ilości energii potrzebnej do funkcjonowania placówki.

Zadanie polegało na wykonaniu termomodernizacji budynku szkoły Powiatowego Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu.

Zakres zadania obejmował m.in.:

  • roboty w zakresie termomodernizacji: docieplenie ścian budynku, w tym ścian fundamentowych, docieplenie dachu z izolacją, wymiana parapetów oraz stolarki drzwiowej zewnętrznej, roboty wykończeniowe (malarskie, posadzkarskie, licowanie ścian), wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
  • przebudowę instalacji odgromowej;
  • budowę instalacji wentylacji hybrydowej (zastosowanie urządzeń wspomagających instalację grawitacyjną w budynku);
  • wymianę rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich.


Artykuły:

Budynek „Ozetów” zostanie docieplony

W „Ozetach” cieplej i oszczędniej. Budynek szkoły już po termomodernizacji