Szanowni Państwo,

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Oświęcimiu informuje, że gminy z terenu powiatu oświęcimskiego przystąpiły do „akcji jodowej na wypadek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego".

Plan dystrybucji preparatów stabilnego jodu ma charakter działania prewencyjnego. W przypadku EWENTUALNEJ awarii elektrowni jądrowej i uwolnienia do atmosfery radioaktywnego jodu zalecane jest podanie osobom, przebywającym na zagrożonym terenie tabletki zawierającej wysokie stężenie stabilnego jodu. Przyjęcie tabletki nasyca tarczycę stabilnym jodem blokując wchłanianie przez nią radioaktywnego jodu i zapobiegając jego gromadzeniu. 

W każdej gminie wyznaczone są punkty, które w razie konieczności będą dystrybuować tabletki z jodkiem potasu. Jeśli dojdzie do ww. zdarzenia będzie ono komunikowane za pośrednictwem mediów lokalnych, w systemach powiadamiania smsowego, mediach społecznościowych wraz z określeniem rozpoczęcia wydawania preparatów na terenie Powiatu.

Jednocześnie informujemy, że tego typu niebezpieczeństwo obecnie nie występuje. Państwowa Agencja Atomistyki i Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej prowadzą stały monitoring poziomu promieniowania w atmosferze. Zachęcamy do śledzenia monitoringu radiacyjnego za pośrednictwem stron Polskiej Agencji Atomistyki pod adresem: https://mapa.paa.gov.pl/ 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zapewnia, że odpowiednia ilość jodku potasu została zabezpieczona. Dawkowanie tabletek ze stabilnym jodem zależy od wieku. Stosowanie dawki większej lub mniejszej od zalecanej może zagrozić zdrowiu. Równocześnie przestrzega się przed profilaktycznym przyjmowaniem jodku potasu. 

Sposób dawkowania preparatu:

Grupa ryzyka Ilość stabilnego jodu   Liczba podawanych tabletek
Noworodki i niemowlęta młodsze niż 1 miesiąc 12,5 mg jodu ¼ tabletki
Dzieci od 1 miesiąca do 3 lat 25 mg jodu ½ tabletki
Dzieci od 3 do 12 lat 50 mg jodu 1 tabletka
Osoby od 12 do 60 roku życia 100 mg jodu 2 tabletki
Kobiety w ciąży i karmiące piersią 100 mg jodu 2 tabletki


Przeciwskazania

Uważaj Jeśli:

- stosujesz lub stosowałeś w przeszłości leczenie chorób tarczycy

- występuje u Ciebie nieleczona autonomia tarczycy

- występuje u Ciebie zaburzenie czynności nerek

- masz zaburzenia czynności nadnerczy i stosujesz leczenie z tym związane

- przyjmujesz leki hamujące czynność tarczycy, leki moczopędne oszczędzające potas, a także kaptopril, enaropril lub chinidynę.


Zwróć się o poradę lekarza przed przyjęciem leku jeżeli:

- występuje u Ciebie złośliwy nowotwór tarczycy lub istnieje takie podejrzenie

- w przypadku zwężenia dróg oddechowych (powodującego trudności w oddychaniu)

- po przyjęciu leku z noworodkiem w celu skontrolowania czynności tarczycy


Kiedy nie przyjmować leku:

- jeśli masz uczulenie na jodek potasu lub którykolwiek ze składników tego leku

- jeśli masz nadczynność tarczycy

- jeśli masz zaburzenie naczyń krwionośnych (zapalenie naczyń z hipokomplementemią)

- jeśli masz choroby autoimmunologiczne połączone ze świądem i pęcherzami na skórze (opryszczkowate zapalenie skóry Duhringa)


Lokalizacja punktów dystrybucji stabilnego jodu:

Brzeszcze
 • Przedszkole Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi "Słoneczko" w Brzeszczach - ul. Narutowicza 6,
  32-620 Brzeszcze
 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Brzeszczach - ul. Mickiewicza 3, 32-620 Brzeszcze
 • Ośrodek Kultury w Brzeszczach - ul. Narutowicza 1, 32-620 Brzeszcze
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Brzeszczach - ul. Lipowa 3, 32-620 Brzeszcze
 • Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Brzeszczach - ul. Szkolna 6, 32-620 Brzeszcze
 • Dom Ludowy Brzeszcze-Bór w Brzeszczach - ul. Bór 65, 32-620 Brzeszcze
 • Świetlica Ośrodka Kultury w Jawiszowicach - Osiedle Paderewskiego 26, 32-626 Jawiszowice
 • Przedszkole nr 4 "Pod Tęczą" w Jawiszowicach - ul. Gałczyńskiego 1, 32-626 Jawiszowice   
 • Szkoła Podstawowa w Jawiszowicach - ul. Kusocińskiego 1, 32-626 Jawiszowice
 • Przedszkole Publiczne w Przecieszynie - ul. Wyzwolenia 56, 32-625 Przecieszyn
 • Szkoła Podstawowa w Skidziniu - ul. Oświęcimska 39, 32-625 Skidziń
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Zasolu - Zasole, ul. Kostka Jagiełły 8, 32-626 Jawiszowice

Link: https://brzeszcze.pl/dystrybucja-jodku-potasu-w-gm...


Chełmek

 • Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmku - ul. Staicha 1, 32- 660 Chełmek
 • Samorządowy Zespół Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Chełmku - ul. Bolesława Chrobrego 9,
  32-660 Chełmek
 • Samorządowy Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2 w Chełmku - ul. Generała Józefa Piłsudskiego 1,
  32- 660 Chełmek
 • Samorządowy Zespół Szkół im. Marii Konopnickiej w Gorzowie - ul. Szkolna 3, 32- 660 Gorzów
 • Samorządowy Zespół Szkół im. Kard. A.S. Sapiehy w Bobrku - Bobrku ul. Nadwiślańska 9, 32-661 Bobrek

Link: www.chelmek.pl


Kęty

 • Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielanach - plac św. Macieja 1, Bielany, 32-651 Nowa Wieś
 • Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Bulowicach - ul. Bielska 215, 32-652 Bulowice
 • Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Kętach - ul. Mickiewicza 10, 32-650 Kęty
 • Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Kętach Podlesiu - ul. Partyzantów 27, 32-650 Kęty
 • Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Łękach - ul. Akacjowa 37, Łęki, 32-651 Nowa Wieś
 • Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Malcu - ul. Świętojańska 53, Malec, 32-651 Nowa Wieś
 • Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi - ul. św. Floriana 37, 32-651 Nowa Wieś
 • Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowicach - ul. Dworska 1, Witkowice, 32-651 Kęty
 • Przewidziana jest również dystrybucja tabletek preparatu jodowego bezpośrednio do placówek edukacyjnych, jeśli akcja wydawania preparatów jodowych będzie ogłoszona w godzinach nauki szkolnej

Link: https://kety.pl/aktualnosci/plan-dystrybucji-tabletek-jodku-potasu-w-gminie-kety-na-wypadek-wystapienia-radiacji.html


Osiek

 • Urząd Gminy w Osieku - ul. Główna 125
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Osieku - ul. Starowiejska 175
 • Wiejski Dom Kultury w Głębowicach - Głębowice ul. Oświęcimska 8

Link: https://osiek.pl/bezpieczenstwo/plan-dystrybucji-preparatow-stabilnego-jodu-w-postaci-tabletek-jodku-potasu-na-wypadek-wystapienia-zdarzenia-radiacyjnego/


Gmina Oświęcim

 • Szkoła Podstawowa we Włosienicy - ul. Suskiego 53, 32-642 Włosienica
 • Szkoła Podstawowa w Grojcu - ul. Ogrodowa 2, 32-615 Grojec
 • Szkoła Podstawowa w Porębie Wielkiej - ul. Aleja Parkowa 1, 32-600 Oświęcim
 • Szkoła Podstawowa w Rajsku - ul. Edukacyjna 11, 32-600 Oświęcim
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Harmężach - ul. Borowskiego 30, 32-600 Oświęcim
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezince - ul. Szkolna 19, 32-600 Oświęcim
 • Szkoła Podstawowa w Babicach - ul. Różana 23, 32-600 Oświęcim
 • Szkoła Podstawowa w Zaborzu - ul. Jezioro 2, 32-600 Oświęcim

Link: https://gminaoswiecim.pl/pl/5921/0/profilaktyka-jodowa.html


Miasto Oświęcim

 • Przychodnia Rejonowa Nr 4 - ul. Garbarska 1, 32-600 Oświęcim - Osiedle Zasole
 • Przychodnia Rejonowa Nr 1 - ul. Żwirki i Wigury 5, 32-600 Oświęcim - Osiedle Stare Miasto
 • Przychodnia Rejonowa Nr 2 - ul. Czecha 2, 32-600 Oświęcim – Osiedle: Zachód
 • Przychodnia Rejonowa Nr 3 - ul. Słowackiego 1, 32-600 Oświęcim – Osiedle Południe
 • Siedziba Rady Osiedla Monowice – Dom Ludowy - ul. Stara Droga 12, 32-600 Oświęcim – Osiedle Monowice
 • Siedziba Rady Osiedla Stare Stawy – Dom Osiedlowy - ul. Zagrodowa 1, 32-600 Oświęcim – Osiedle Stare Stawy
 • Siedziba Rady Osiedla  Dwory (Kruki) - ul. Zwycięstwa 45, 32-600 Oświęcim – Osiedle Dwory-Kruki (rejon Dwory)
 • Szkoła Podstawowa  nr 1 im. Królowej Jadwigi - ul. Królowej Jadwigi 12, 32-600 Oświęcim – Osiedla: Stare Stawy, Stare Miasto
 • Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Sportowymi nr 2 im. Łukasza Górnickiego - ul. Olszewskiego 2A
  32-600 Oświęcim – Osiedle Zachód
 • Szkoła Podstawowa  nr 3  im. Klementyny Tańskiej-Hoffmanowej - ul. Krasickiego 16, 32-600 Oświęcim – Osiedla: Stare Miasto, Dwory-Kruki (rejon Kruki)
 • Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Wyspiańskiego - ul. Śniadeckiego 26,
  32-600 Oświęcim – Osiedla: Północ, Domki Szeregowe
 • Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orła Białego - ul. Śniadeckiego 26,
  32-600 Oświęcim – Osiedle Zasole
 • Szkoła Podstawowa nr 7 im. Zofii Kossak - ul. Wyzwolenia 3, 32-600 Oświęcim – Osiedle Zasole
 • Szkoła Podstawowa Sportowa nr 8 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. marii Skłodowskiej-Curie - ul. Słowackiego 41, 32-600 Oświęcim – Osiedle Zachód
 • Szkoła Podstawowa  nr 9 im. Orędowników Pokoju - ul. Budowlanych 68, 32-600 Oświecim – Osiedla Zachód, Północ
 • Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Sportowymi im. Mikołaja Kopernika - ul. Słowackiego 2A,
  32-600 Oświęcim – Osiedla: Pod Borem, Południe
 • Miejskie Przedszkole nr 18ul Nideckiego 24, 32-600 Oświęcim – Osiedle Błonie

Link: https://oswiecim.pl/oswiecim-jodek-potasu-jest-juz...


Polanka Wielka

 • Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - ul. Długa 3, 32-607 Polanka Wielka

Link: https://polanka-wielka.pl/2022/10/04/dystrybucja-preparatow-stabilnego-jodu-w-postaci-tabletek-jodku-potasu-na-wypadek-wystapienia-zdarzenia-radiacyjnego/


Przeciszów

 • Urząd Gminy w Przeciszowie - ul. Podlesie 1
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeciszowie - ul. Długa 4
 • Ośrodek Zdrowia w Piotrowicach - ul. Andrychowska 215
 • Dom Ludowy w Lesie - ul. Leśna 14

Link: https://przeciszow.pl/aktualnosci/plan-dystrybucji-preparatow-stabilnego-jodu-w-postaci-tabletek-jodku-potasu-na-wypadek-wystapienia-zdarzenia-radiacyjnego.html


Zator

 • Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zatorze - Zator ul. Palimąki 2
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zatorze - Zator ul. Kongresowa 11
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Podolszu - Podolsze ul. Zatorska 37
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Graboszycach - Graboszyce ul. Wadowicka 145
 • Szkoła Podstawowa w Laskowej - Laskowa ul. Zdrojowa 9
 • Szkoła Podstawowa w Smolicach - Smolice ul. Edukacyjna 3
 • Zespół Szkoły i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Grodzisku - Grodzisko ul. Grodowa 3
 • Dom Ludowy w Rudzach - Rudze ul. Dworska 10
 • Dom Ludowy w Palczowicach - Palczowice ul. Orzeszkowej 37
 • Budynek Szkoły Podstawowej w Łowiczkach - Łowiczki ul. Centralna 56

Link: https://www.zator.pl/urzad/aktualnosci/Plan-dystrybucji-preparatow-stabilnego-jodu-w-postaci-tabletek-jodku-potasu-na-wypadek-wystapienia-zdarzenia-radiacyjnego/idn:6061.html