„Zdrowie psychiczne – wspólny temat” – to hasło konferencji naukowej, której czwarta edycja odbyła się 17 listopada 2022r. w murach oświęcimskiej uczelni. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli starosta oświęcimski Andrzej Skrzypiński i rektor Małopolskiej Uczelni Państwowej w Oświęcimiu, prof. MUP Sonia Grychtoł.

Gości powitała rektor oświęcimskiej uczelni, prof. MUP Sonia Grychtoł.
- Jestem dumna z tej wspaniałej inicjatywy, jaką jest doroczna konferencja o zdrowiu psychicznym. Jeszcze do niedawna dbałość o zdrowie psychiczne była niedoceniana, a opieka psychiatryczna była zaniedbana i niedofinansowana. (…) Każdego roku 165 milionów mieszkańców Unii Europejskiej boryka się z problemami ze zdrowiem psychicznym. To są zatrważające statystyki. Z kolei Światowa Organizacja Zdrowia wskazuje, że około 260 milionów ludzi na naszym globie cierpi z powodu depresji. Te dane niepokoją i skłaniają do refleksji, jak dbać o zdrowie psychiczne - powiedziała pani rektor. Sonia Grychtoł zauważyła że dotąd skupialiśmy się głównie na chorobach krążenia czy nowotworach, po macoszemu traktując schorzenia związane z kondycją psychiczną. To się powoli zmienia.
Otwierając konferencję starosta Andrzej Skrzypiński powiedział, że zdrowie psychiczne jest kwestią, która w ostatnim czasie mocno wybrzmiewa w przestrzeni publicznej.
- Badania wykazują, że problemy psychiczne narastają w każdej grupie społecznej. W zderzeniu z niedostateczną infrastrukturą medyczną oraz dostępem do specjalistów w tej dziedzinie powoduje, iż, jak to już powiedziała pani rektor, następuje pandemia chorób psychicznych. (…) Dochodzimy do problemu, który jest wielkim wyrzutem sumienia, a nazywa się psychiatrią dzieci i młodzieży. Dostęp do psychiatry dla tej szczególnie wrażliwej grupy jest w mocno ograniczony. W naszym powiecie ogranicza się do dwóch czy trzech prywatnych gabinetów. Od roku pracujemy nad kompleksowym rozwiązaniem tego problemu, jesteśmy blisko celu - powiedział starosta.
- Od 1 października w strukturach Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu działa Centrum Zdrowia Psychicznego. Jest to, obok poradni zdrowia psychicznego i oddziałów psychiatrii, jednostka mająca na celu szybką interwencję i skuteczną pomoc. W centrum pracują psychiatrzy, psycholodzy, psychoterapeuci - dodał Andrzej Skrzypiński. Włodarz podkreślił, że otaczająca nas rzeczywistość (pandemia koronawirusa, napaść Rosji na Ukrainę) jest coraz trudniejsza, co negatywnie przekłada się na naszą psychikę. Stąd też coraz więcej osób szuka pomocy u psychologów i psychiatrów.

Zaproszenie do udziału w konferencji skierowano do pedagogów, psychologów, pracowników pomocy społecznej i szpitali. Ważne aktualnie tematy przedstawili prelegenci reprezentujący wyspecjalizowane podmioty z województwa śląskiego i małopolskiego:
„Zaburzenia nerwicowe u dorosłych – rozpoznać, zrozumieć, wspierać” - dr Jakub Paliga Specjalista psychiatra, certyfikowany psychoterapeuta, Kierownik Oddziału Dziennego Rehabilitacji Zaburzeń Nerwicowych Kliniki Psychiatrii i Psychoterapii w Katowicach,
„Zaburzenia nerwicowe u dzieci” - mgr Ewa Stańczak - Maryniak  Psycholog Kliniczny Szpitala Klinicznego im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie,
„Dzieci i młodzież w covidowo-wirtualnej rzeczywistości” - mgr Piotr Rychły Specjalista z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej i profilaktyki uzależnień Centrum Doradczo – Szkoleniowego Auxilium
w Czechowicach – Dziedzicach,
Pokonywanie lęków żywieniowych u dzieci i młodzieży”, - dr Izabela Kozieł – Kokosińska Nauczyciel akademicki, Dietetyk – Instytut Nauk o Zdrowiu MUP im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu,
„Czy pomaganie szkodzi? Obciążenia emocjonalne w pracy, a zdrowie psychiczne pracowników
z misją ” -  dr Andrzej Świerczek – Zakład Pedagogiki Opiekuńczej i Pracy Socjalnej, Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych MUP im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu,
„Shinrin - yoku japońska strategia redukcji stresu i zapobiegania chorobom” - Katarzyna Grabka, Agnieszka Dziacko – Pluta – Certyfikowane Przewodniczki Kąpieli Leśnych, Fundacja Leśne Projekty.

Konferencję zorganizowało Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu wraz z Małopolską Uczelnią Państwową w Oświęcimiu i Powiatowym Środowiskowym Domem Samopomocy w Kętach.